Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ Sapo với website Woocommerce

Với tiện ích đồng bộ Woocommerce bạn có thể dễ dàng quản lý kho hàng trên Sapo và gian hàng trực tuyến trên Woocommerce. Các thông tin về sản phẩm, khách hàng được đồng bộ 2 chiều giữa Woocommerce và Sapo.

Lưu ý: Khi Đồng bộ Sapo với Woocommerce:

- Điều kiện để Đồng bộ sản phẩm là Sản phẩm trên Woocommerce cần được Quản lý kho (enable stock management) và cho phép kết nối API (enable the rest API) trước khi thiết lập đồng bộ.

- Sapo chỉ hỗ trợ đồng bộ với Woocommerce từ phiên bản 3.0 trở lên.

- Mã SKU và thuộc tính là định danh duy nhất kết nối hàng hóa giữa Sapo và Woocommerce cần thao tác cần thận để tránh sai sót.

- Một tài khoản Woocommerce có thể đồng bộ với một hoặc nhiều chi nhánh của một tài khoản Sapo.

- Một tài khoản Sapo (có một hoặc nhiều chi nhánh) có thể đồng bộ với nhiều tài khoản Woocommerce.

- Sản phẩm trên Woocommerce chỉ đồng bộ về Sapo được 2 loại là Simple (sản phẩm đơn giản) và Variable (sản phẩm có nhiều biến thể).

- Sản phẩm có 1 tùy chọn trên Sapo được đồng bộ lên Woocommerce thành Simple product, sản phẩm có nhiều tùy chọn trên Sapo được đồng bộ lên Woocommerce thành Variable product.

- Đơn hàng, khách hàng có sẵn tại Woocommerce trước khi thiết lập đồng bộ sẽ không được đồng bộ về Sapo. Đơn hàng tạo sau khi Đồng bộ trên Woocommerce sẽ đẩy đổ về Sapo khi sản phẩm trong đơn đã có tại Sapo.

Trong bài viết này, Sapo sẽ cung cấp 2 nội dung:

1. Thiết lập đồng bộ Woocommerce

Để có thể Đồng bộ với Woocommerce bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào Ứng dụng > Woocommerce

  • Bước 2: Bạn nhập Domain Woocommerce sau đó nhấn Cài đặt Woocommerce. Bạn cần copy đầy đủ, chính xác dòng WordPress Address URL

  • Bước 3: Màn hình xin quyền App Woocommerce  hiện ra, nhấp Approve để tiếp tục 

  • Bước 4Bạn Thiết lập vị trí kho đồng bộ dữ liệu > Xác nhận

- Chọn số lượng chi nhánh để thiết lập số lượng tồn. Có thể chọn 1 hoặc nhiều kho Sapo.

- Số lượng tồn khi đồng bộ lên Woocommerce = tổng số lượng tồn của các chi nhánh được chọn.

  • Bước 5: Thiết lập cấu hình chi nhánh đồng bộ > Xác nhận

- Sản phẩm của Woocommerce chỉ được đổ về 1 chi nhánh của Sapo

- Đơn hàng của Woocommerce chỉ đồng bộ về 1 chi nhánh của Sapo.

- Hai chi nhánh này có thể khác nhau

  • Bước 6: Tại giao diện Đồng bộ bảng giá Chọn chính sách giá sẽ đồng bộ với Sapo > Xác nhận

Lưu ý:
Tại Woocommerce giá khuyến mại (sale price) phải nhỏ hơn giá bán (regular price). Tại Sapo khi đã kết nối các chính sách giá với Woocommerce cần thỏa mãn điều kiện trên. Nếu không chính sách giá sẽ không được cập nhật.
  • Bước 7: Bạn lựa chọn đồng bộ dữ liệu hàng hóa từ Woocommerce v Sapo

Chọn Có sản phẩm đang được quản lý kho trên Woocommerce sẽ được đồng bộ về Sapo.

Chọn Không sản phẩm trên Woocommerce sẽ không được đồng bộ về Sapo.

Trong trường hợp bạn chọn không đồng bộ, nhưng sau này lại có nhu cầu đồng bộ sản phẩm này thì vẫn có thể đồng bộ thủ công tại danh sách sản phẩm trong App sau khi đã cài đặt đồng bộ.

Sản phẩm trên Woocommerce có nhiều hơn 3 thuộc tính khi đồng bộ sẽ báo lỗi.

  • Bước 8: Tại mục Thiết lập cấu hình đồng bộ bạn có thể chọn phương thức đồng bộ:

-  Thủ công (Khi bạn có các thao tác sửa, thêm mới, cập nhật sản phẩm tại Woocommerce hoặc Sapo nếu muốn được đồng bộ thì cần có thao tác đồng bộ tại danh sách sản phẩm trong app)

-  Tự động (Ngược lại).

  • Bước 9: Tại mục Thiết lập cấu hình đồng bộ đơn hàng bạn có thể chọn phương thức đồng bộ:

Thủ công (Đơn hàng tạo ra trên Woocommerce không được đồng bộ tự động về Sapo, người dùng có thể đồng bộ thủ công tại danh sách hàng hóa trong App.)

Tự động (Ngược lại).

  • Bước 10: Sau khi thiết lập đồng bộ, bạn sẽ đến màn hình Đồng bộ lần đầu của App Đồng bộ.

Tại đây, bạn có thể chọn các thao tác:

- Tiếp tục tích hợp đồng bộ với tài khoản Woocommerce khác hoặc Gỡ đồng bộ hiện tại.

- Đến điều chỉnh giá vốn để điều chỉnh giá

- Đến hàng hóa để Cập nhật sản phẩm

- Về màn hình Tổng quan của Sapo

- Truy cập ứng dụng Woocommerce

2. Kiểm tra đồng bộ Woocommerce

Sau khi thiết lập đồng bộ Woocommerce thành công, trong ứng dụng Woocommerce bạn sẽ kiểm tra được thông tin các sản phẩm, đơn hàng được đồng bộ, danh sách lỗi xảy ra khi đồng bộ.

a. Danh sách sản phẩm đồng bộ

Danh sách sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin: Mã SKU, tên sản phẩm, trạng thái kết nối đồng bộ, nguyên nhân lỗi không đồng bộ…

So sánh: Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm đồng bộ để so sánh Sapo-Woocommerce. Bạn nhấp chọn Xem trên Woocommerce và Xem trên sapo sẽ chuyển sang trang chi tiết sản phẩm.

Ngắt đồng bộ tương đương tạm thời ngừng liên kết: Nếu bạn chọn ngắt đồng bộ Sapo-Woocommerce thì các thông tin sản phẩm sẽ không được đồng bộ, đơn hàng trên Woocommerce có sản phẩm ngắt đồng bộ cũng không về Sapo.

Hủy đồng bộ tương đương xóa bỏ đồng bộ: Xóa đồng bộ vĩnh viễn giữa Sapo và Woocommerce. Sản phẩm bị xóa đồng bộ sẽ không hiển thị trong danh sách sản phẩm đồng bộ và sẽ không thể thao tác đồng bộ lại với những sản phẩm này.

Lưu ý:
Nếu xóa hoàn toàn sản phẩm ở Sapo sẽ mất kết nối đồng bộ mã sản phẩm đó nhưng trên Woocommerce vẫn còn sản phẩm này.

b. Đơn hàng

Mục đơn hàng hiển thị danh sách các đơn hàng được đồng bộ từ Woocommerce về Sapo. Bạn có thể tìm kiếm, lọc danh sách đơn hàng hoặc thao tác đồng bộ lại.

Trước khi bạn đồng bộ lại các đơn hàng bị lỗi phải đảm bảo rằng tất cả sản phẩm có trong đơn hàng đều đã đồng bộ thành công.

 c. Cấu hình

Mục cấu hình, bạn có thể điều chỉnh lại chính sách giá và kho chứa thông tin đồng bộ.

Cập nhật giá: Sản phẩm trên Woocommerce sẽ được đồng bộ giá như cấu hình bạn chọn tính từ lúc cấu hình được cập nhật.

Cập nhật kho: Đơn hàng sẽ được đổ về kho mới tính từ lúc cấu hình được cập nhật.

 d. Danh sách lỗi

Danh sách lỗi hiển thị các thông báo lỗi trong quá trình đồng bộ của sản phẩm và đơn hàng. Bạn có thể thao tác xóa lỗi khỏi danh sách.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp