Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn thiết lập đối tác vận chuyển tích hợp

Bạn đang gặp khó khăn khi tạo đơn giao hàng với đối tác vận chuyển, bạn không thể nắm được thông tin về phí vận chuyển dự kiến để thông báo đến khách hàng của mình?

Hiểu được vấn đề này của khách hàng. Sapo đã nghiên cứu phát triển và thực hiện tối ưu nghiệp vụ khi kết nối với đối tác vận chuyển. Sapo cập nhật lại giao diện mục Đối tác vận chuyển. Và hỗ trợ hiển thị phí giao hàng gợi ý để cửa hàng có thể báo phí giao hàng gần chính xác nhất đến với khách hàng

Trong bài này Sapo sẽ hướng dẫn bạn cách thiết với các đối tác giao hàng như:

Việc tích hợp với các dịch vụ vận chuyển giúp bạn tạo và quản lý các đơn giao hàng nhanh chóng, thuận tiện.

1. Thiết lập VNPOST

 • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác > Đối tác vận chuyển

 • Bước 2: Tại giao diện đối tác vận chuyển, bạn chọn đối tác giao hàng tích hợp là VNPOST và nhấn vào chữ chưa kết nối

 • Bước 3: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản VNPOST rồi nhấn Kết nối. Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công

Lưu ý:
Địa chỉ kho lấy hàng: Lấy theo địa chỉ chi nhánh ở Sapo cần điền đầy đủ quận, huyện, tỉnh thành.

2. Thiết lập Giao hàng nhanh

 • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác > Đối tác vận chuyển 

 • Bước 2: Tại giao diện đối tác vận chuyển, bạn chọn đối tác giao hàng tích hợp là Giao Hàng nhanh và nhấn vào chữ chưa kết nối

 • Bước 3: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản giao hàng nhanh rồi nhấn Kết nối. Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công

Lưu ý:
-   Nếu chưa có tài khoản bạn nhấn vào Đăng ký tại đây để được chuyển sang trang giaohangnhanh.vn và đăng ký tài khoản.
-   Tài khoản giaohangnhanh phải thiết lập danh sách cửa hàng (địa chỉ cửa hàng để giaohangnhanh đến lấy).
-   Một tài khoản giaohangnhanh chỉ được phép thiết lập với 1 site Sapo.

3. Thiết lập Giao hàng tiết kiệm

 • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác > Đối tác vận chuyển 

 • Bước 2: Tại giao diện đối tác vận chuyển, bạn chọn đối tác giao hàng tích hợp là Giao Hàng tiết kiệm và nhấn vào chữ chưa kết nối

 • Bước 3: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản giao hàng tiết kiệm rồi nhấn Kết nối. Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công

Lưu ý:
-   Nếu chưa có tài khoản bạn nhấp chuột vào Đăng ký tại đây để được chuyển sang trang Giao hàng tiết kiệm.vn và đăng ký tài khoản.
-   Một tài khoản Giao hàng tiết kiệm chỉ được phép thiết lập với 1 site Sapo.

4. Thiết lập với Boxme-Shipchung

 • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác > Đối tác vận chuyển

 • Bước 2: Tại giao diện đối tác vận chuyển, bạn chọn đối tác giao hàng tích hợp là Boxme-Shipchung và nhấn vào chữ chưa kết nối

 • Bước 3: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản Boxme-ShipChung rồi nhấn Kết nối. Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công

Lưu ý:
-   Api key là mã bạn tạo bên Boxme cho phép kết nối Sapo và hệ thống Boxme.
-   Một API Key trên Boxme chỉ được phép thiết lập với 1 site Sapo. Trường hợp bạn muốn một tài khoản Boxme tích hợp với nhiều site Sapo thì có thể tạo thêm API Key mới.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: