Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nhập hàng

Sau khi tạo hóa đơn, bạn có thể thực hiện thanh toán một phần hoặc toàn bộ các hóa đơn.

Khi thanh toán hóa đơn thành công, công nợ nhà cung cấp sẽ được giảm trừ tương ứng. Đồng thời hệ thống sẽ tự động tạo phiếu chi thanh toán đơn nhập trong sổ quỹ.

  • Bước 1: Bạn vào danh sách đơn nhập hàng, chọn hóa đơn cần thanh toán.

  • Bước 2: Nhấn Thanh toán

  • Bước 3: Ở pop-up thanh toán

       -    Chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, COD,...

       -    Số tiền: Mặc định là toàn bộ số tiền của hóa đơn. Nếu khách hàng chỉ thanh toán một phần, bạn nhấn vào ô Số tiền rồi điền số tiền nhà cung cấp thanh toán.

       -    Ngày thanh toán: Chọn lại ngày thanh toán (nếu cần)

  • Bước 4: Bạn nhấn icon V góc trên bên phải màn hình để hoàn tất việc thanh toán hóa đơn, phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Thanh toán hóa đơn thành công.

Bạn cũng có thể thanh toán hóa đơn một phần, số tiền còn lại sẽ được ghi nhận vào công nợ của nhà cung cấp và bạn vẫn có thể tiếp tục thanh toán cho lần tiếp theo.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: