Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Danh sách phiếu kiểm hàng

Tính năng Kiểm hàng của Sapo được sử dụng để thống kê tồn kho thực tế của sản phẩm, so sánh với số lượng hiện tại trong cửa hàng. Dựa vào đó bạn có thể quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên số liệu tồn kho trong hệ thống.

Sau đây, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác xem danh sách phiếu kiểm hàng trong hệ thống Sapo:

  • Bước 1: Bạn vào mục Sản phẩm > Kiểm hàng

 

  • Bước 2:  Trên giao diện phần Phiếu kiểm hàng sẽ hiển thị danh sách các phiếu kiểm hàng để cho bạn thấy toàn bộ các phiếu kiểm hàng với trạng thái đã kiểm hàng và đang kiểm hàng

Trong danh sách phiếu kiểm hàng, bạn có thể xem được những thông tin như sau: Mã phiếu kiểm hàng, Kho kiểm hàng, Trạng thái, Ngày tạo, Ngày kiểm hàng, Cập nhật lần cuối

  •  Bước 3: Bạn có thể chọn xem tất cả danh sách hoặc xem các phiếu đang kiểm hàng

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng + Bộ lọc để lọc theo trạng thái và điều kiện muốn xem danh sách phiếu kiểm hàng

Bạn chọn các điều kiện lọc theo: Trạng thái phiếu kiểm, ngày tạo, ngày kiểm hàng, chi nhánh...

  •  Bước 4: Sau khi chọn lọc theo trạng thái và điều kiện lọc bạn chọn Lưu để hoàn tất thao tác


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: