Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

Báo cáo tồn kho trên App Sapo

Báo cáo tồn kho giúp bạn thống kê được số lượng và giá trị sản phẩm đang tồn trong cửa hàng ở thời điểm xem báo cáo

Để xem báo cáo tồn kho, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo kho > Báo cáo tồn kho

  • Bước 2: Bạn chọn Sản phẩm, Trạng thái sản phẩm, Chi nhánh, Loại sản phẩm, Sản phẩm muốn xem và nhấn icon V để xem Xem báo cáo

Với giao diện báo cáo tồn kho bạn có thể xem được những thông tin cần thiết như:

       -    Số lượng tồn kho, giá vốn của phiên bản sản phẩm

       -    Tổng số lượng tồn kho của chi nhánh và toàn hệ thống

       -    Tổng giá trị tồn kho của chi nhánh và toàn hệ thống

Lưu ý:

       -     Giá vốn (MAC): Là giá trung bình sau mỗi lần nhập

       -    Số lượng tồn kho: Là số lượng sản phẩm tồn trong kho đến thời điểm hiện tại

       -     Giá trị tồn kho: Giá vốn * số lượng tồn kho - Tỷ trọng: (Giá trị tồn kho chi nhánh / Giá trị tồn kho hệ thống) * 100


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: