Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo bán hàng theo nguồn

Mỗi cửa hàng sẽ có nhiều nguồn tạo ra đơn hàng như: website, facebook, điện thoại...Báo cáo bán hàng theo nguồn giúp bạn theo dõi được doanh thu, số lượng bán ra, trả lại theo từng Nguồn bán hàng.

Để xem báo cáo bán hàng theo nguồn, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo bán hàng theo nguồn

  • Bước 2: Tại giao diện báo cáo bán hàng theo nguồn, bạn có thể chọn lọc báo cáo theo các tiêu chí muốn xem:

   - Chi nhánh

   - Thời gian

   - Nguồn bán hàng

   - Nhân viên

  • Bước 3: Bạn nhấn Xem báo cáo

 a. Biểu đồ báo cáo bán hàng theo nguồn

   - Tỷ trọng doanh thu: Biểu đồ thể hiện toàn cảnh doanh thu theo các nguồn bán hàng tại tại 1 chi nhánh hoặc cả hệ thống.

   - Hàng trả lại và doanh thu: Biểu đồ thể hiện trực quan tiền hàng trả lại, doanh thu sau trả hàng của từng nguồn bán hàng tại 1 chi nhánh hoặc cả hệ thống.

   - Doanh thu theo cột: Biểu đồ thể hiện tổng quan doanh thu các nguồn bán hàng tại 1 chi nhánh hoặc cả hệ thống.

b. Báo cáo bán hàng theo nguồn

Trong báo cáo bán hàng theo nguồn, bạn có thể xem được:

   - Đơn hàng

   - Số lượng bán

   - Số lượng trả lại

   - Doanh thu

   - Các phương thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, COD, quẹt thẻ

   - Tiền hàng trả lại

   - Doanh thu thực = Doanh thu-Tiền hàng trả lại

   - Tỷ trọng hàng trả lại/doanh thu

Bạn có thể chọn Xuất file để lưu trữ báo cáo.

Lưu ý:
Doanh thu được ghi nhận khi đã giao hàng cho khách.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: