Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quy định sử dụng

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO
 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Văn phòng: Tầng 6, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng Sapo chạy dưới tên miền www.sapo.vn và trên Ứng dụng Sapo

“Ứng dụng Sapo” – Ứng dụng Sapo trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.sapo.vn 

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Sapo đặt có dạng abc.mysapo.vn, trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Sapo trên Website Sapo/Ứng dụng Sapo

“Người dùng Sapo” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Sapo trên Website Sapo/Ứng dụng Sapo và được Sapo chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.sapo.vn

“Sapo” – Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Sapo hoặc của Sapo

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Sapo

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Sapo, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Sapo dưới tên miền chính thức là www.sapo.vn và ứng dụng Sapo trên hệ điều hành Android và iOS. Sapo sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.sapo.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Sapo nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Sapo có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Sapo có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Sapo/Ứng dụng Sapo. Nếu Người dùng Sapo tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Sapo chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Sapo đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Sapo, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Sapo.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng Sapo lựa chọn sử dụng các Website Sapo/Ứng dụng Sapo đồng nghĩa với việc Người dùng Sapo chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Sapo/Ứng dụng Sapo. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Sapo, Người dùng Sapo phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Sapo thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Sapo tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng Sapo phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Sapo cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng Sapo, vì vậy Sapo không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Sapo như: Khách hàng của Người dùng Sapo, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Sapo đang kinh doanh…cũng như Sapo không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Sapo hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Sapo.

Người dùng Sapo phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Sapo có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Sapo vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Sapo không được sử dụng dịch vụ của Sapo để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Sapo, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

Sapo có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Sapo vào hệ thống dịch vụ của Sapo khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Sapo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Sapo phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Sapo hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Sapo khi sử dụng Website Sapo/Ứng dụng Sapo mà Sapo nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Sapo, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Sapo có quyền yêu cầu Người dùng Sapo cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Sapo có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Sapo cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Sapo có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Sapo trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Sapo sử dụng phần mềm Website Sapo/ Ứng dụng Sapo vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Sapo gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Sapo lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Sapo sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng Sapo sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Sapo sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Sapo khác của Sapo.vn.

f) Người dùng Sapo bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Sapo. Trường hợp bị tấn công Sapo sẽ tạm ngừng website của Người dùng Sapo trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Sapo có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Sapo không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Sapo có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Sapo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Sapo hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Sapo/Ứng dụng Sapo theo quyết định và xem xét duy nhất của Sapo, mọi yêu cầu của Người dùng Sapo về sử dụng Khu vực chung trên Website Sapo/Ứng dụng Sapo cho mục đích riêng của Người dùng Sapo có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Sapo có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Sapo không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Sapo tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Sapo hiểu và chấp nhận rằng Sapo có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Sapo khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng Sapo đồng ý 
 • Người dùng Sapo yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. 

Người dùng Sapo hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Sapo không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Sapo, khu vực riêng của Người dùng Sapo khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Sapo/Ứng dụng Sapo thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.sapo.vn, tại Ứng dụng Sapo đều thuộc sở hữu của Sapo. Sapo cho phép Người dùng Sapo xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được Sapo công khai trên Website, Ứng dụng Sapo
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Sapo

Khi sử dụng các thông tin tại Website Sapo/Ứng dụng Sapo, Người dùng Sapo cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Sapo không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Sapo/Ứng dụng Sapo mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Sapo. Người dùng Sapo có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Sapo, Người dùng Sapo phải bảo đảm là việc Người dùng Sapo sử dụng thông tin có được từ Website Sapo/Ứng dụng Sapo của Người dùng Sapo không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.sapo.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của Sapo.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG SAPO 

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Sapo tại địa chỉ: https://support.sapo.vn/chinh-sach-bao-mat

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website Sapo/Ứng dụng Sapo đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng Sapo sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ Sapo Express, Sapo Pay, Sapo Fin,... có nghĩa là Người dùng Sapo đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ liên kết này sẽ phụ thuộc vào từng chính sách của Bên thứ ba tại từng thời điểm. Khi dịch vụ liên kết của Bên thứ ba xảy ra các sự cố như bị gián đoạn, bị chấm dứt; Sapo sẽ cố gắng, nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng Sapo có trải nghiệm tốt nhất nhưng không đồng nghĩa là Sapo cam kết chịu trách nhiệm với Người dùng Sapo về những sự cố đã xảy ra của dịch vụ liên kết này.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Sapo hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website Sapo/Ứng dụng Sapo chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Sapo đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Sapo được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng Sapo đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi Sapo" có gắn link về trang chủ Sapo.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Sapo cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Sapo có trách nhiệm thông báo ngay Sapo khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Sapo để Sapo có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Sapo. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Sapo có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Sapo hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Sapo luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Sapo sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Sapo.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Sapo không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Sapo trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Sapo. Đồng thời, Sapo không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Sapo và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Sapo sau khi Sapo đã bàn giao cho Người dùng Sapo.

Sapo chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Sapo/Ứng dụng Sapo; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Sapo hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Sapo vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Sapo.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Sapo đồng ý rằng Sapo, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Sapo sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Sapo/Ứng dụng Sapo hay sử dụng các Dịch vụ khác của Sapo.

Sapo cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Sapo/Ứng dụng Sapo. Ngoài ra, Người dùng Sapo cũng hiểu rằng, Sapo không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Sapo có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Sapo khuyến nghị Người dùng Sapo nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Sapo không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Sapo sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Sapo/Ứng dụng Sapo và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Sapo sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Sapo và các nhân viên của Sapo sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Sapo luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Sapo cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Sapo có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Sapo. Tuy nhiên, Sapo có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Sapo bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Sapo gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Sapo đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Sapo vui lòng nào gửi về Sapo theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: [email protected] 
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 1900 6750 
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO
  Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  Văn phòng: Tầng 6, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  Số điện thoại: 024.7308.6880

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Sapo sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Sapo, trường hợp cần thiết, Sapo có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Sapo sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Sapo trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Sapo, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

I. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:

 • Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với Sapo.
 • Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của Sapo.
 • Người dùng Sapo: Là Người dùng các sản phẩm phần mềm của Sapo có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của Sapo).
 • Người nhận: Là người nhận Bưu gửi được Người dùng Sapo gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.
 • Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm .... được vận chuyển theo yêu cầu của Người dùng Sapo, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Bưu gửi: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng Sapo bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính. 
 • Các bên: là Người dùng Sapo, ĐTVC và Sapo.
 • Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do Sapo và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người dùng Sapo và ĐTVC lập và ký kết.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC 

Hệ thống Sapo là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của Sapo, cho phép Người dùng Sapo chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống Sapo: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của Sapo và ĐTVC. Từ đó, Người dùng Sapo được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của Sapo.

3. QUY TRÌNH ĐẨY ĐƠN

 • Bước 1: Người dùng Sapo truy cập vào màn hình Tạo đơn và giao hàng. Điền các mục Thông tin Người dùng Sapo, Thông tin đơn hàng, Thông tin sản phẩm, Xác nhận thanh toán.
 • Bước 2:  Tại mục Đóng gói và giao hàng > Chọn hình thức giao hàng > Dịch vụ vận chuyển tích hợp, hoàn thiện Thông tin gói hàng và Lựa chọn đơn vị vận chuyển tối ưu nhất
 • Bước 3: Hoàn thiện thông tin giao hàng sang đơn vị vận chuyển đã chọn ở bước 2. Click Tạo đơn và duyệt > Xác nhận tạo đơn và giao hàng.

Ngoài ra, Người dùng Sapo có thể truy cập màn hình Danh sách đơn hàng > Chọn đơn có Trạng thái đơn hàng là Đang giao dịch > Tại chi tiết đơn hàng, click Giao hàng và hoàn thiện thông tin như bước 2 và 3 ở trên.

Người dùng Sapo khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của Sapo có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Chi tiết quy định thời gian giao – lấy hàng tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC: Viettel PostVNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

4. QUY ĐỊNH HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Người dùng Sapo phải đảm bảo tất cả Bưu gửi được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, Sapo sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm. Người dùng Sapo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Sapo/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy Định này và Pháp luật Việt Nam.

Quy định hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC tham khảo tại website của các ĐTVC:

ViettelPostVNPostGiao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

5. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI 

Người dùng Sapo phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Người dùng Sapo tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Người dùng Sapo. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Người dùng Sapo - Đối tác vận chuyển - Người nhận.

Quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng Sapo đã ký hợp đồng vận chuyển như: ViettelPostVNPostGiao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

6. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN

Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Bưu gửi, Người dùng Sapo liên lạc trực tiếp tới bộ phận liên quan của ĐTVC.

Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC: Viettel PostVNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

7. BỒI THƯỜNG

Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có).

Chính sách bồi thường cụ thể của từng ĐTVC: VNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA SAPO

a) Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Người dùng Sapo được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

b) Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Người dùng Sapo trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.

c) Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn với Bưu gửi trong suốt quá trình Người dùng Sapo sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức của Sapo. Sapo bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website chính thức. Người dùng Sapo tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Mọi Người dùng Sapo cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 1900 6750

Email: [email protected]


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: