Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Tùy chỉnh SEO

1. Cài đặt

- Trong kho ứng dụng Sapo bạn tìm Apps tùy chỉnh Seo

- Click vào Cài đặt

- Điền tên site đuôi .bizwebvietnam.net vào => Cài đặt Tùy chỉnh seo.

- Sau khi bạn cài đặt xong ứng dụng có giao diện như dưới đây:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2. Sử dụng ứng dụng

2.1. Trang chủ:

Từ khóa chính (mỗi trang có một từ khóa chính để xét làm tiêu chí chấm điểm SEO): Bạn nhập từ khóa chính cho website, từ khóa này sẽ là tiêu chí đánh giá, tối ưu các thang điểm seo ở phía dưới.

GG Page Rank(PR): xếp hạng của Google về thứ tự các website trong kết quả tìm kiếm dựa trên các tiêu chí đánh giá do Google đặt ra.

Alexa Popularity: Giống như Google Page Rank, chỉ số Alexa là một tool xếp hạng website dựa vào lưu lượng truy cập của website đó.

GG Index: Các link website đã được thu thập dữ liệu thông qua công cụ tìm kiếm của Google.

- URL: Tên miền website của bạn cần chứa từ khóa chính, không chứa kí tự đặc biệt.

Canonical URL: Tối đa ký tự được nhập là 115 ký tự.

Favicon: Mặc định các website của Sapo Web sẽ có favicon là chữ S màu xanh, bạn có thể thay Favicon này bằng ảnh khác bằng cách vào chỉnh sửa giao diện.

Thẻ tiêu đề: Thẻ tiêu đề phải có chưa từ khóa chính bạn đã nhập ở trên, độ dài ít nhất là 45 kí tự nhiều nhất là 70 kí tự, và tiêu đề website phải bắt đầu bằng từ khóa chính.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

Thẻ mô tả: Nhập mô tả cho website phải chứa từ khóa chính, độ dài ít nhất 135 kí tự và tối đa 160.

Thẻ keyword: Nhập các từ khóa cho website.Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Để chỉnh sửa tiêu đề và mô tả cho trang chủ có thể truy cập và chỉnh sửa trong Cấu hình chung của quản trị website:

+ Tên website: Tên website mà bạn muốn hiển thị trên tiêu đề.

Tiêu đề trang chủ: Tiêu đề phải có chưa từ khóa bạn đã nhập ở trên, độ dài ít nhất là 45 kí tự nhiều nhất là 70 kí tự.

Mô tả trang chủ: Mô tả cho website phải chứa từ khóa chính, độ dài ít nhất 135 kí tự và tối đa 160.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Nội dung: Kiểm tra nội dung của link đang được hiển thị tối thiểu là 300 kí tự, số từ tối thiểu là 50 từ.

Thẻ H1: Tiêu đề của website phải chứa từ khóa chính, thẻ H1 chỉ được duy nhất 1 thẻ H1.

+ Thẻ H2: Tối thiểu 1 thẻ H2, trong thẻ H2 phải có chứa từ khóa chính.

Thẻ H3: Tối thiểu 1 thẻ H3, trong thẻ H3 phải có chứa từ khóa chính.

+ Trong nội dung trang chủ phải có ít nhất 1 từ khóa chính bôi đậm, 1 từ khóa chính in nghiêng.

Tỷ lệ Text/HTML: là lượng text được hiển thị với toàn bộ mã HTML tốt nhất trong khoảng 20% - 80%.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

Trải nghiệm người dùng: Tốc độ load website dưới 5 giây là tốc độ chuẩn seo, giao diện mobile: website có giao diện dành cho mobile sẽ được Google đánh giá tốt hơn không có, trang liên hệ - chia sẻ mạng xã hội: thông tin liên hệ của website, các nút chia sẻ mạng xã hội ở trên website.

Hình ảnh: Các hình ảnh trên website phải có thẻ alt có chứa từ khóa chính.

Internal link (liên kết nội bộ): nghĩa là liên kết từ 1 trang đến 1 trang khác trên cùng trang web, tối đa là 100 link. Các liên kết nội bộ này đều phải chứa từ khóa trong đó có ít nhất 1 link chưa từ khóa chính.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

External link (các liên kết ngoài): Có ít nhất 1 liên kết với trang khác, tất cả các liên kết này đều phải chứa từ khóa.

Webmaster (công cụ quản trị website): Sitemap.xml: Sơ đồ website, Robots.txt: Tập tin cho phép GG truy cập, index những gì trên website của bạn.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2.2. Trang sản phẩm:

- Hiển thị các sản phẩm có trên trang web của bạn, trong ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm sản phẩm trên website của bạn tại đây.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Khi click vào tên 1 sản phẩm bất kì bên phải sẽ hiển thị ra trang tối ưu Seo chi tiết cho sản phẩm này. Các bước tối ưu seo như tối ưu cho trang chủ ở trên.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Dưới tên của mỗi sản phẩm bạn click vào “Chỉnh sửa” hiển thị tối ưu chi tiết cho sản phẩm: thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn các mục này phải chứa từ khóa. Sau khi chỉnh sửa xong click “Lưu”.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2.3. Danh mục sản phẩm:

- Hiển thị các danh mục sản phẩm trên web của bạn, trong ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm danh mục sản phẩm trên website của bạn tại đây.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Khi click vào tên 1 danh mục sản phẩm bất kì bên phải sẽ hiển thị ra trang tối ưu Seo chi tiết cho sản phẩm này. Các bước tối ưu seo như tối ưu cho trang chủ ở trên.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Dưới tên của mỗi danh mục sản phẩm bạn click vào “Chỉnh sửa” hiển thị tối ưu chi tiết cho danh mục sản phẩm: thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn các mục này phải chứa từ khóa. Sau khi chỉnh sửa xong click “Lưu”.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2.4. Trang nội dung:

- Hiển thị các trang nội dung (chính sách, điều khoản, giới thiệu...) trên web của bạn, trong ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm các trang nội dung trên website của bạn tại đây. Khi click vào tiêu đề trang nội dung bên phải hiển thị chi tiết tối ưu cho trang nội dung các bước tối ưu như trang chủ

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Dưới tên của mỗi trang nội dung bạn click vào “Chỉnh sửa” hiển thị tối ưu chi tiết cho trang nội dung: thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn các mục này phải chứa từ khóa. Sau khi chỉnh sửa xong click “Lưu”.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2.5. Trang Blog:

- Hiển thị các bài blog trên web của bạn, trong ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm các bài blog trên website của bạn tại đây. Khi click vào tiêu đề bài blog bên phải hiển thị chi tiết tối ưu cho trang nội dung các bước tối ưu như trang chủ.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Dưới tên của mỗi bài blog bạn click vào “Chỉnh sửa” hiển thị tối ưu chi tiết cho 1 bài blog: thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn các mục này phải chứa từ khóa. Sau khi chỉnh sửa xong click “Lưu”.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

2.6. Danh mục bài viết blog:

- Hiển thị các danh mục bài viết blog trên web của bạn, trong ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm danh mục bài viết blog trên website của bạn tại đây. Khi click vào danh mục bài viết blog bên phải hiển thị chi tiết tối ưu cho danh mục bài viết blog các bước tối ưu như trang chủ.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

- Dưới tên của mỗi danh mục bài viết blog bạn click vào “Chỉnh sửa” hiển thị tối ưu chi tiết cho 1 danh mục bài viết blog: thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn các mục này phải chứa từ khóa. Sau khi chỉnh sửa xong click “Lưu”.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apps Tùy chỉnh SEO

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp