Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn thao tác khi khách trả hàng

Trong trường hợp khách hàng đã mua và nhận hàng nhưng sau đó muốn trả lại hàng, bạn cần thao tác theo các bước sau để thêm mới đơn trả hàng.

  • Bước 1: Vào mục Đơn hàng > Danh sách Đơn hàng > Chọn đơn hàng cần trả hàng
Lưu ý:
Những đơn hàng đã giao cho khách mới thao tác trả được hàng.

  • Bước 2: Tại giao diện đơn hàng chi tiết. Chọn Hoàn trả

  • Bước 3: Tại giao diện đơn trả hàng

Bạn có thể thay đổi mã phiếu trả hàng. Các thông tin khách hàng/địa chỉ được đồng bộ từ đơn hàng sang.

Bỏ tích chọn những sản phẩm mà bạn không muốn trả hàng. Nhấn Thêm để tạo đơn trả hàng.

  • Bước 4: Nhận lại hàng.

Sau khi tạo đơn trả hàng thành công. Bạn cần nhận lại hàng về kho. Chọn Nhận hàng

  • Bước 5: Hoàn tiền cho khách hàng

Bạn có thể trả lại toàn bộ tiền hàng cho khách. Hoặc chỉ trả 1 phần.

Trường hợp chỉ trả 1 phần tiền hàng thì khoản chênh lệch thu được sẽ hạch toán vào phần thu nhập khác trong báo cáo lãi lỗ.

  • Bước 6: Đơn hàng đã trả được hiển thị trong danh sách đơn trả hàng

  • Bước 7: Tại chi tiết đơn hàng. Mục trả hàng bao gồm các mã hoá đơn trả hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: