Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm mới sản phẩm có đơn vị quy đổi trên App Sapo

Bạn vừa muốn bán sản phẩm theo đơn vị nhỏ là chai/ hộp. Vừa muốn bán sản phẩm theo nguyên kiện nguyên thùng.

Giá bán lẻ theo hộp và thùng lại khác nhau.

Tính năng sản phẩm đơn vị quy đổi có thể hỗ trợ bạn được điều này.

Có hai trường hợp xảy ra khi thêm sản phẩm có đơn vị quy đổi:

- Trường hợp 1: Bạn thêm sản phẩm có đơn vị quy đổi ngay khi tạo sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm có đơn vị quy đổi, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:Thêm mới sản phẩm như các bước thông thường
  • Bước 2: Bật tính năng Sản phẩm có đơn vị quy đổi, và tích chọn Thêm đơn vị quy đổi

Lưu ý:

Sản phẩm gốc phải có đơn vị quy đổi trước, và là đơn vị nhỏ

Ví dụ: Sản phẩm gốc là Hộp, bạn nhập thêm đơn vị quy đổi Thùng = 10 hộp

  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin: đơn vị quy đổi, số lượng quy đổi

Sau đó bạn nhấn Xác nhận

  • Bước 4: Bạn nhấn icon V góc trên bên phải màn hình để tạo sản phẩm có đơn vị quy đổi thành công

Sau khi tạo sản phẩm có đơn vị quy đổi thành công, màn hình chuyển sang giao diện Chi tiết sản phẩm tại đây bạn có thể Cập nhật thông tin sản phẩm quy đổi.

- Trường hợp 2: Sản phẩm đã tồn tại và bạn muốn thêm đơn vị quy đổi cho sản phẩm

Để thao tác thêm mới đơn vị quy đổi cho sản phẩm đã có sẵn, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Trong mục Danh sách sản phẩm > Sản phẩm > chọn phiên bản sản phẩm cần quy đổi

  • Bước 2: Tại chi tiết sản phẩm chọn Thêm đơn vị quy đổi

  • Bước 3: Điền đơn vị quy đổi, số lượng quy đổi, khối lượng, giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ của đơn vị được quy đổi

  • Bước 4: Nhấn icon V để tạo mới sản phẩm quy đổi

Sản phẩm quy đổi sẽ không có số lượng riêng lẻ, mà phụ thuộc vào tồn kho của sản phẩm gốc.

Ví dụ: Tồn kho của Sản phẩm Chai là 24.

Như vậy tồn kho của Sản phẩm Thùng là 2 ( 2 x 12 = 24)

Trường hợp tồn kho của Chai là 25, 26 thì sản phẩm Thùng vẫn là 2 ( Chỉ lấy giá trị nguyên)  


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: