Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm mới phiên bản sản phẩm phân hệ cũ

Đối với các sản phẩm có thuộc tính phân biệt theo: Màu sắc, kích thước, chất liệu...bạn cần tạo phiên bản sản phẩm để quản lý và giao dịch.

Trong bài này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới phiên bản sản phẩm trong trường hợp bạn đã tạo sản phẩm có nhiều phiên bản trước đó nhưng sau này có nhu cầu thêm các phiên bản khác, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm cần thêm phiên bản.

  • Bước 2: Nhấp chuột chọn Thêm phiên bản sản phẩm

  • Bước 3:Trang Thêm phiên bản sản phẩm được mở ra, bạn điền đầy đủ các thông tin trong bảng:

➢  Bạn điền tên phiên bản sản phẩm, Thuộc tính của phiên bản

 

➢ Khởi tạo các mức giá của phiên bản sản phẩm

Điền khối lượng và đơn vị tính

➢ Thiết lập tồn kho ban đầu

Giá khởi tạo và chi nhánh khởi tạo

 

Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc thêm mới phiên bản sản phẩm. Sau khi thêm mới xong, bạn có thể vào chỉnh sửa, cập nhật chi tiết phiên bản sản phẩm nếu cần.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: