Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tạo mới hóa đơn nhập hàng

Sau khi tạo đơn nhập hàng bạn cần tạo hóa đơn để ghi nhận công nợ với nhà cung cấp và thực hiện thanh toán cho đơn nhập.

Để tạo hóa đơn bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở mục Đơn nhập hàng, chọn đơn nhập hàng cần tạo hóa đơn

  • Bước 2: Bạn nhấp chọn Tạo hóa đơn

  • Bước 3: Ở giao diện thêm mới hóa đơn, bạn có thể thay đổi:

Thông tin hóa đơn: Thêm tham chiếu, ngày tạo và ngày hẹn thanh toán.

Ghi chú hóa đơn: Thêm ghi chú cho hóa đơn.

Cuối cùng bạn chọn Thêm để tạo mới hóa đơn hoặc Thoát để hủy các thao tác tạo hóa đơn.

Hệ thống sẽ tạo hóa đơn cho tất cả sản phẩm của đơn nhập hàng và thông báo thêm mới hóa đơn nhập hàng thành công.

Sau khi tạo hóa đơn thàng công, bạn có thể thao tác thanh toán hóa đơn nhập hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: