Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn tạo phiếu chuyển hàng giữa các chi nhánh

Tính năng Chuyển hàng của Sapo được sử dụng để quản lý, theo dõi việc chuyển sản phẩm giữa các chi nhánh trong chuỗi cửa hàng với nhau, đảm bảo chính xác số lượng hàng tồn kho trong quá trình kinh doanh.

Để tạo mới phiếu chuyển hàng bạn cần đăng nhập vào Sapo và thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Sản phẩm Chuyển hàng > Tạo phiếu chuyển

  • Bước 2: Bạn chọn chi nhánh chuyển và chi nhánh nhận > Sau đó chọn sản phẩm và số lượng muốn chuyển > Lưu và duyệt

Ví dụ ở hình dưới:

- Kho chuyển hàng đi là Chi nhánh mặc định

- Kho nhận hàng đến là Chi nhánh Cầu Giấy

Bạn nhấp vào dấu mũi tên lên, xuống hoặc nhập số trực tiếp để điều chỉnh số lượng sản phẩm cần chuyển

Lưu ý:
Số lượng tồn kho là số sản phẩm tồn kho của chi nhánh chuyển đi

Nhấp Lưu và duyệt phiếu để thêm mới phiếu chuyển hàng.

Ngoài ra, để chuyển hàng tránh bị nhầm lẫn bạn có thể chọn bản Lưu phiếu chuyển thay vì Lưu và duyệt từ đầu. Lúc này phiếu chuyển hàng sẽ ở trạng thái Chờ duyệt > Duyệt đơn

Ở trạng thái chờ duyệt, thao tác chuyển sẽ chưa được ghi nhận, bạn có thể thao tác xóa phiếu chuyển hàng.

Sau khi Duyệt, phiếu chuyển sang trạng thái chờ chuyển. Ở trạng thái này, số lượng sản phẩm trong phiếu sẽ chuyển sang đang giao dịch.

  • Bước 3: Sau khi thực hiện các bước trên, phiếu chuyển hàng mới sẽ ở trạng thái Chờ chuyển tại kho gửi đến. Lúc này bạn có thể chọn In, Sửa, Hủy nếu muốn

  • Bước 4: Bạn chọn Nhận hàng trong phiếu chuyển hàng để hoàn tất thao tác


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: