Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Sổ kho trên App Sapo

Báo cáo sổ kho giúp bạn quản lý thông tin nhập kho, xuất kho, tồn kho của hàng hóa.

Để xem Báo cáo sổ kho bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo kho > Sổ kho

  • Bước 2: Bạn chọn Sản phẩm, Trạng thái sản phẩm, Chi nhánh và Thời gian muốn xem báo cáo, sau đó nhấn icon V để Xem báo cáo

Trong đó:

       -    Nhập kho: Hàng nhập từ Nhà cung cấp, hàng nhận từ kho khác, hàng bán bị trả lại

       -    Giá trị nhập = Số lượng nhập * Giá nhập

       -    Xuất kho: hàng bán, hàng chuyển kho khác

       -    Giá trị xuất = Số lượng xuất * giá vốn hàng bán (giá MAC tại thời điểm xuất)

       -    Số lượng tồn = Số lượng tồn trước thao tác + Số lượng nhập hoặc – Số lượng xuất


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp