Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Sapo Express - Quy Định Bồi Thường Thiệt Hại

Trong tất cả các trường hợp khi xảy ra vấn đề, Sapo Express sẽ đại diện cho Quý khách làm việc với ĐTVC để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách theo quy định ban đầu.

Sapo Express và Đối tác vận chuyển (ĐTVC) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của Sapo Express hoặc lỗi từ ĐTVC. Trách nhiệm của Sapo Express và ĐTVC chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Lưu ý:
Tất cả các đơn hàng gửi qua Sapo Express Quý khách cần sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hoá để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra vấn đề.

1. Giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi hay Giá trị đơn hàng (GTĐH) được xác định theo quy định này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của Sapo Express và các ĐTVC.

2. Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi được xác minh bằng một trong các cơ sở sau (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

 • Là giá trị hàng hoá được ghi/thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hợp lệ mà người gửi xuất cho người nhận, với điều kiện là mô tả về hàng hóa được nêu trên hóa đơn VAT phù hợp với mô tả mà người gửi đã khai trên đơn hàng.
  • Với người gửi là đại diện cho doanh nghiệp thì hóa đơn giá trị pháp lý là hóa đơn VAT
  • Với người gửi là cá nhận, hộ kinh doanh thì hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hợp lệ là hóa đơn được cơ quan thuế cấp theo thông tư số 78/2021/TT-BTC
 • Hình ảnh đơn hàng trên hệ thống Sapo
 • Thông tin giao dịch mua bán, gồm một trong 2 trường hợp sau:
  • Bản sao kê/ hình ảnh sao kê giao dịch: là hình ảnh việc chuyển tiền thanh toán hàng hóa qua ngân hàng hoặc ví điện tử; hoặc
  • Hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán được thể hiện bằng
   • (i) Hình ảnh của đoạn chat có hiển thị thông tin về giá trị hàng hóa và thông tin đơn hàng đã chốt trước thời điểm ĐTVC thực hiện Dịch vụ,
   • (ii) Trong trường hợp Người gửi bán hàng thông qua việc phát video trực tiếp trên mạng xã hội thì Người gửi phải cung cấp được hình ảnh và đường link của video phát trực tiếp có kèm theo bình luận mua hàng (số lượng, giá trị hàng hóa, số điện thoại và địa chỉ của Người nhận) khớp với thông tin trên Đơn hàng.
 • Giá trị trung bình của Bưu gửi được thể hiện trên trên 03 (ba) website thương mại điện tử do ĐTVC lựa chọn ngẫu nhiên.

3. Mức bồi thường

3.1. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường Sapo trả cho Shop sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

3.2. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa

3.2.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc

3.2.1.1. Đối với tất cả những đơn hàng KHÔNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA: Đền bù 4 lần cước phí đơn hàng.

3.2.1.2. Đối với đơn hàng CÓ LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp được quy định bởi các ĐTVC như sau: 

Đơn vị vận chuyển

Hóa đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ)

Cơ sở xác minh giá trị đơn hàng

Mức đền bù

Snappy

Có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Có/Không thu hộ)

Có/Không (đơn dưới 1 triệu VND) 100% giá trị đơn hàng (tối đa 1 triệu)
Có/Không (đơn từ 1 triệu VND trở lên) 100% giá trị đơn hàng (tối đa 10 triệu)
Không có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Có thu hộ) Có/Không 75% giá trị đơn hàng (tối đa 1 triệu)
Không có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Không thu hộ) Có/Không 4 lần cước phí

BEST

- Đơn <= 3 triệu VND) > Đền bù 100% giá trị - Tối đa 3 triệu VND

- Đơn > 3 triệu VND > Đền bù 100% giá trị - Tối đa 5 triệu VND

Không

- Đơn <= 3 triệu VND > Đền bù 75% giá trị

- Đơn > 3 triệu VND - Đền bù 75% giá trị - Tối đa 3 triệu VND

Không 4 lần cước phí 

NJV

100% giá trị thu hộ (Tối đa 20 triệu VND)

Không

100% giá trị thu hộ (Tối đa 3 triệu VND)

GHN

100% giá trị (Tối đa 5 triệu VND)

Không

Có (Đơn dưới 3 triệu VND)

75% giá trị  (Tối đa 3 triệu VND)

Không

Có (Đơn trên 3 triệu VND)

25% giá trị (Tối đa 5 triệu VND)

J&T

100% giá trị(Tối đa 30 triệu VND)

Không

100% giá trị (Tối đa 3 triệu VND)

Shopee Express Có/không 100% giá trị đơn hàng (tối đa 3 triệu)
Có (Đơn > 3 triệu) 100% giá trị đơn hàng (tối đa 20 triệu)
Không Không 4 lần cước phí
 • Trong trường hợp 4 lần cước phí lớn hơn giá trị đơn hàng, sẽ lấy giá trị đơn hàng làm căn cứ đền bù.
 • Trong trường hợp giá trị hàng hóa vượt quá giá trị bồi thường tối đa của từng trường hợp, đơn hàng sẽ được đền bù theo giá trị tối đa trong từng trường hợp.

 

3.2.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng

Giá trị đền bù cho Bưu gửi bị hư hỏng được xác định như sau: Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Lưu ý:
Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường mục (3.2.1) * Tỷ lệ hư hỏng
Với trường hợp khiếu nại hư hỏng và thất lạc một phần, shop cần cung cấp được video chứng minh kiện hàng gửi đi đã đóng gói đầy đủ sản phẩm/ sản phẩm gửi đi còn nguyên vẹn, đóng gói đúng quy định của đơn vị vận chuyển.

LOẠI HƯ HỎNG

MỨC ĐỀN BÙ

GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ

Rách, vỡ, ướt thùng hàng

5%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 5%

Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)

10%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 10%

Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên vẹn (không bị hỏng)

20%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng(trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá)  x 20%

Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại từ 1% đến 30%

30%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 30%

Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại từ 31% đến 50%

50%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 50%

Hàng hóa bị bễ vỡ, hư hại vượt quá 50%

100%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng (trường hợp không sử dụng dịch vụ khai giá) x 100%


3.2.3 Quy định bồi thường trường hợp mất, thất lạc, hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một bưu gửi

 • Đối với tất cả những đơn hàng KHÔNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA: Đền bù 4 lần cước phí đơn hàng;
 • Đối với đơn hàng CÓ LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp được quy định bởi các ĐTVC như sau: 
Đơn vị vận chuyển Hóa đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) Cơ sở xác minh giá trị đơn hàng Mức đền bù
Snappy Có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Có/Không thu hộ) Có/Không (đơn dưới 1 triệu VND) 100% giá trị đơn hàng (tối đa 1 triệu)
Có/Không (đơn từ 1 triệu VND trở lên) 100% giá trị đơn hàng (tối đa 10 triệu)
Không có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Có thu hộ) Có/Không 4 lần cước phí
Không có hoá đơn giá trị gia tăng VAT (hợp lệ) (Không thu hộ) Có/Không 4 lần cước phí
BEST

- Đơn <= 3 triệu VND) > Đền bù 100% giá trị - Tối đa 3 triệu VND

- Đơn > 3 triệu VND > Đền bù 100% giá trị - Tối đa 5 triệu VND

Không

- Đơn <= 3 triệu VND > Đền bù 75% giá trị

- Đơn > 3 triệu VND - Đền bù 75% giá trị - Tối đa 3 triệu VND

Không 4 lần cước phí
NJV 100% giá trị thu hộ (Tối đa 20 triệu VND)
Không 100% giá trị thu hộ (Tối đa 3 triệu VND)
GHN 100% giá trị (Tối đa 5 triệu VND)
Không Có (Đơn dưới 3 triệu VND) 75% giá trị  (Tối đa 3 triệu VND)
Không Có (Đơn trên 3 triệu VND) 4 lần cước phí
J&T 100% giá trị(Tối đa 30 triệu VND)
Không 100% giá trị (Tối đa 3 triệu VND)


3.2.3.1 Đơn gửi qua J&T Express, Ninja Van, BEST Express, Shopee Xpress

 • Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một bưu gửi: 
  Khoản tiền bồi thường được tính dựa theo giá trị sản phẩm, Mức bồi thường chi tiết tại bảng 3.2.1.2
 • Trường hợp xảy ra hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một bưu gửi: 
  Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng tại mục 3.2.3.2 (i) x tỷ lệ bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng 

3.2.3.2  Đơn gửi qua Snappy Express và GHN Express 

 • Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một bưu gửi: 
  Khoản tiền bồi thường = (Mức bồi thường (3.2.1)/ Tổng số sản phẩm trên đơn hàng) x số lượng sản phẩm bị mất 

Chú thích: (Mức bồi thường (3.2.1)/ Tổng số sản phẩm trên đơn hàng) là giá trị bồi thường trung bình của một sản phẩm 

Ví dụ: Một đơn hàng có 3 sản phẩm: Sách (200,000đ); vở (70,000đ); bút (30,000đ)

Nếu thất mất 1 trong 3 sản phẩm thì giá trị đền bù của 1 trong 3 sản phẩm đều bằng: (200,000 + 70,000 + 30,000) : 3 = 100,000 (đ)

 • Trường hợp xảy ra hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một bưu gửi: 
  Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng chi tiết tại bảng mục 3.2.3 x tỷ lệ bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng 

4. Trường hợp Sapo và ĐTVC được miễn trừ trách nhiệm

Sapo và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hoá trong các trường hợp như sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm từ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
 • Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
 • Hàng hóa bị tịch thu do Quy định của Cơ quan Chức năng xuất phát từ lỗi của Người gửi

Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

 • Hàng hóa được ĐTVC chứng minh là đã bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Người gửi đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Người gửi.
 • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Người gửi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Người gửi đã cung cấp.
 • Trường hợp ĐTVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc ĐTVC không liên hệ được với Người gửi, thì ĐTVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, ĐTVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Người gửi vi phạm pháp luâṭ về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Người gửi vi phạm thì ĐTVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Người gửi gây ra

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: