Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Quản lý khách hàng trên kênh bán hàng trên facebook

Để quản lý khách hàng tập trung về 1 nơi, thì tập khách hàng có trên kênh Facebook sẽ được đồng bộ về Sapo quản lý trong mục Khách hàng

Tiêu chí để đồng bộ khách hàng chính là Email và số điện thoại. Bạn cần chọn tiêu chí định danh để đồng bộ thông tin khách hàng là Email hay số điện thoại trong Cấu hình đồng bộ. Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trong danh mục Khách hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp