Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-go
ban-hang-tren-shopee

Quản lý kênh bán hàng Shopee

Cấu hình kênh bán hàng Shopee là nơi bạn sẽ thiết lập các cấu hình phù hợp với nhu cầu kinh doanh của cửa hàng. Bạn truy cập vào kênh Shopee rồi chọn mục cấu hình

Các cấu hình bao gồm :

- Số lượng chi nhánh Sapo đồng bộ tồn kho với Shopee: Số lượng chi nhánh này ảnh hưởng đến số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ đẩy lên sàn. Tồn kho trên Shopee = Tổng tồn kho của các chi nhánh được chọn.

- Chi nhánh Sapo nhận đơn hàng từ sàn Shopee về: Các đơn hàng từ Shopee sẽ đồng bộ về chi nhánh được chọn.

- Nhân viên phụ trách: Chọn nhân viên sẽ phụ trách các đơn hàng từ Shopee

- Cấu hình giá: Giá đồng bộ với giá bán sản phẩm trên sàn Shopee: Bạn cần chọn một giá sản phẩm trên Sapo (giá bán lẻ, giá nhập, giá bán buôn), sau khi đồng bộ, thông tin giá sản phẩm trên Shopee sẽ được thay đổi theo chính sách giá sản phẩm trên Sapo được thiết lập.

- Cấu hình vận chuyển: Shopee sẽ xử lý giao hàng nên đối tác vận chuyển xử lý đơn từ kênh Shopee sẽ mặc định là Shopee.

Bạn nhấn nút Lưu để cài đặt cấu hình đã chọn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: