Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-go
facebook-phien-ban-moi

Quản lý hội thoại bằng Sapo Social 3.0

Quản lý hội thoại là tính năng quan trọng của Sapo Social, là nơi hiển thị toàn bộ các tin nhắn và bình luận của khách hàng gửi đến Fanpage của bạn. Bạn không những có thể quản lý tin nhắn và bình luận của một Fanpage mà có thể quản lý nhiều Fanpage khác nhau cùng lúc. Như thế sẽ giúp bạn có thể quản lý tốt hơn đối với kênh Social của bạn.

Màn hình quản lý hội thoại được chia thành các phần chính:

1. Danh sách quản lý các Page khác nhau

Bạn có thể quản lý một hoặc nhiều Page khác nhau. Hệ thống sẽ hiển thị những Page bạn đã lựa chọn để quản lý và tối đa hiển thị là 5 Page khác nhau. Nếu bạn muốn thêm Page mới thì Click chọn vào biểu tượng  và lựa chọn Page phù hợp mà bạn muốn thêm.

Đối với trường hợp bạn chỉ chọn quản lý 1 Page thì tick chọn “Quản lý trang này” để hiển thị tất cả những hội thoại của page.

Đối với trường hợp bạn muốn quản lý nhiều Page thì chọn những Page cần thiết và tick “Vào chế độ gộp trang”. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thêm trang mới thêm trên màn hình giao diện.

2. Danh sách những tin nhắn và bình luận đến từ một hoặc nhiều Page khác nhau

  • Những tab thao tác quản lý

Trong phần này có 3 tab thao tác quản lý là: Tất cả các tin nhắn và bình luận, Chỉ hiển thị Tin nhắn, Chỉ hiển thị Bình luận. Mỗi khi có tin nhắn hay bình luận mới ở trên Page sẽ hiển thị thông báo số lượng tin nhắn và bình luận mới ở đây.

  • Hiển thị danh sách tin nhắn và bình luận

Danh sách tin nhắn và bình luận được đồng bộ và cập nhật với trang Facebook mà bạn đã kết nối với Sapo Social.

+ Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ.

+ Trong trang danh sách có các icon khác nhau để phân biệt tin nhắn và bình luận.

+ Icon giỏ hàng đánh dấu tin nhắn hay bình luận đó đã được tạo đơn hàng.

+ Icon phone thể hiện những tin nhắn hay bình luận có số điện thoại.

+ Ngoài ra còn phần hiển thị thẻ hội thoại mà bạn đã gán nhãn cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Lưu ý:
Sau khi kết nối tài khoản Facebook, hệ thống sẽ hiển thị Danh sách tin nhắn trong thời gian 30 ngày gần nhất, các Bình luận sẽ được hiển thị khi có khách hàng comment trên ảnh tại Facebook của bạn.
  • Thao tác lọc, tìm kiếm, đánh dấu hiển thị, sắp xếp hiển thị
  • Lọc tin nhắn, bình luận

Trên đầu danh sách tin nhắn, bình luận là phần: tìm kiếm, lọc.

+ Bạn có thể lọc nội dung theo từng Page để thuận lợi cho quản lý tin nhắn và bình luận.

+ Hiển thị bộ lọc chi tiết thì bạn tick chọn vào biểu tượng  thì sẽ hiển thị những tính năng của bộ lọc như sau:

Chưa đọc: thể hiện những cuộc hội thoại mà bạn chưa đọc.

Đánh dấu đã xong: giúp lọc ra những cuộc hội thoại mà bạn đã xử lý xong.

Đã trả lời: lọc các cuộc hội thoại mà bạn đã trả lời

Chưa trả lời: lọc nhanh những cuộc hội thoại mà bạn chưa trả lời giúp bạn thuận lợi hơn trong việc trả lời và tư vấn cho khách hàng.

Có đơn hàng: lọc những cuộc hội thoại đã có đơn hàng giúp bạn quản lý số lượng khách hàng có đơn hàng tốt hơn

Có số điện thoại: lọc ra các cuộc hội thoại mà khách hàng để lại số điện thoại. Như vậy giúp bạn có nhanh thông tin số điện thoại của những khách hàng quan tâm đến sản phẩm bên bạn để có cách tiếp thị tốt nhất.

Để Xóa bỏ các điều kiện lọc và trở về khung hội thoại ban đầu khi bạn Click vào dấu “X” cuối phần hiển thị của bộ lọc.

Lọc nâng cao: đây được xem như một hình thức lọc mở rộng hơn. Ngoài những chức năng như bộ lọc chung thì lọc nâng cao sẽ đáp ứng thêm một số những tính năng lọc mới như: gắn nhãn, lọc theo bài viết, áp dụng khoảng thời gian. Bạn cần Tick chọn “Áp dụng bộ lọc” để tiến hành lọc theo những lựa chọn của bạn.

  • Đánh dấu tất cả là đã đọc: Tick chọn vào biểu tượng  để bạn lựa chọn xem có muốn đánh dấu tất cả những cuộc hội thoại sang trạng thái đã đọc không.

  • Sắp xếp hiển thị: lựa chọn việc sắp xếp những tin nhắn và bình luận theo tiêu chí như:

+ Mới nhất: tin nhắn và bình luận mới nhất sẽ hiển thị ở đâu danh sách

+ Đợi phản hồi lâu nhất: Tin nhắn, bình luận của khách hàng đợi phản hồi lâu nhất sẽ hiển thị ở trên đầu danh sách

3. Nội dung tin nhắn, bình luận và khung Chat trả lời

Khi chọn một tin nhắn hay bình luận thì phần chi tiết tin nhắn, bình luận đó sẽ hiển thị toàn bộ đoạn hội thoại giữa khách hàng và trang Facebook của bạn.

+ Khung Chat sẽ hiển thị tên của Page mà khách hàng trực tiếp nhắn tin hoặc bình luận.

+ Thao tác trả lời tin nhắn hay bình luận của khách hàng sẽ tương tự như bạn đang chat trả lời trực tiếp trên Facebook.

+ Ngoài ra Bạn có thể gửi ảnh, tạo câu trả lời nhanh thuận lợi hơn khi gửi tin nhắn hoặc gửi link sản phẩm cho khách hàng. Những chức năng này nằm ở cụm 3 icon ở trong ô chat trả lời.

+ Tick chọn vào biểu tượng  ngay trên cửa sổ Chat với khách hàng còn thể hiện một số chức năng sau: đánh dấu là đã đọc, Xem tất cả tương tác, Xem trên Facebook, Xem trên Sapo, Báo cáo Spam, Chặn khách hàng.

Thao tác “Đánh dấu là chưa đọc” để đánh dấu đối với những tin nhắn hay bình luận mà bạn chưa đọc giúp quá trình quản lý tin nhắn, bình luận tốt hơn.

Thao tác “Xem tất cả tương tác” cho biết tất cả những tương tác giữa bạn và khách hàng.

Thao tác “Xem trên Facebook” giúp bạn dẫn đến những tin nhắn , bình luận trên trang Facebook của bạn

Thao tác “Xem trên Sapo” nhằm giúp bạn xem những thông tin tin nhắn, bình luận ngay trên hệ thống Sapo của bạn.

Thao tác “Báo cáo Spam” để báo cáo tài khoản sai phạm với Facebook, khách hàng bị Báo cáo cũng sẽ được lưu vào danh sách sổ đen trên Fanpage của bạn.

Thao tác “Chặn khách hàng” là bạn thực hiện chặn không cho phép khách hàng gửi tin nhắn hay bình luận đối với trang Facebook của bạn.

+ Tick chọn vào  để xem chi tiết và quản lý những nhãn mà bạn đã thiết lập tại phần Cấu hình của hệ thống

+ Tick chọn vào biểu tượng để mở rộng màn hình Chat với khách hàng

+ Chọn vào biểu tượng để mở rộng màn hình, ẩn đi thanh Menu trái, giúp cho bạn có thể xem rõ ràng hơn.

4. Thông tin khách hàng

Cột thứ 3 trong màn hình quản lý hộp thư và bình luận là phần thông tin chi tiết khách hàng từ tin nhắn, bình luận. Trong phần này gồm 3 chức năng chính sau: Thông tin khách, Ghi chú, Đơn hàng.

  • Thông tin khách hàng

Bạn có thể cập nhật thêm thông tin khách hàng bằng việc Click vào nút “ Chỉnh sửa”. Thông tin khách hàng sẽ được đồng bộ vào danh sách khách hàng trên quản trị Sapo POS. Những thông tin quan trọng của khách hàng: Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, địa chỉ. Trong phần này bạn cũng có thể đánh dâu thẻ cho khách hàng để phân biệt, các thẻ đánh dấu được tạp trong phần cấu hình của Sapo Social do bạn quy định.

  • Ghi chú

Bạn có thể thêm mới ghi chú bằng cách Click chọn “Thêm mới” để nhập nội dung ghi chú theo nhu cầu. Ngoài ra bạn cũng có thể Sửa hoặc Xóa đối với những ghi chú đã có từ trước của bạn.

  • Đơn hàng

Mục này cho bạn biết số lượng tất cả những đơn hàng mà khách hàng đã đặt mua. Từ đó giúp bạn nắm bắt được số lượng đơn hàng của từng khách hàng một cách nhanh hơn. Bên cạnh đó bằng thao tác Tick chọn “Tạo đơn hàng mới” sẽ giúp cho bạn trực tiếp tạo đơn ngay khi bạn đang Chat trực tiếp với khách hàng, rất thuận lợi và nhanh gọn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: