Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Quản lý giao hàng và thu hộ dễ dàng nhờ Phiếu giao hàng - Quản lý COD

Khi một giao dịch về giao hàng xảy ra sẽ có phiếu giao hàng. Tính năng Phiếu giao hàng giúp bạn quản lý giao hàng và thu hộ của đơn hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Phiếu giao hàng bao gồm các thông tin về sản phẩm được giao trong 1 lần giao dịch, trạng thái giao hàng, trạng thái thu hộ, thông tin về mã vận đơn, nhà vận chuyển, thông tin khách hàng...

Tạo phiếu giao hàng

Để tạo phiếu giao hàng trước tiên bạn sẽ cần thực hiện Hoàn thành đơn hàng hoặc Hoàn thành 1 phần đơn hàng.

Sau khi chọn nút Giao hàng thành công khi xử lý đơn hàng sẽ có một phiếu giao hàng được tạo ra.

  • Bước 1: Để xem thông tin về các phiếu giao hàng này bạn click vào Đơn hàng và chọn Phiếu giao hàng

  • Bước 2: Danh sách phiếu giao hàng sẽ hiển thị

Xem chi tiết phiếu giao hàng

Click vào mã giao hàng của 1 phiếu giao hàng bất kỳ sẽ hiển thị ra màn hình chi tiết phiếu giao hàng:

 

Cập nhật trạng thái giao hàng

  • Cập nhật trạng thái giao hàng thủ công

Trong trang chi tiết phiếu giao hàng, click vào Cập nhật trạng thái giao hàng:

 

Chọn 1 trạng thái giao hàng mà bạn muốn cập nhật:

 

  • Cập nhật trạng thái giao hàng tự động

Hiện tại, Tính năng cập nhật tự động trang thái giao hàng chỉ áp dụng cho phiếu sử dụng các đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Boxme. Cứ 30 phút hệ thống sẽ cập nhật trạng thái giao hàng tự động 1 lần.

Lưu ý: Đối với những đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái giao hàng tự động trên. Nếu khách hàng cập nhật thủ công về trạng thái Đã giao hàng hoặc Hủy giao hàng thì sẽ không lấy thông tin cập nhật tự động nữa

3. Cập nhật trạng thái thu hộ (COD)

Khi một giao dịch giao hàng được tạo ra với Số tiền thu hộ > 0 thì ngoài việc tạo ra một phiếu giao hàng trong danh sách Phiếu giao hàng, sẽ có thêm 1 Phiếu thu hộ trong phần Quản lý COD với thông tin giống nhau.

Xem phiếu thu hộ

  • Bước 1: Click vào Quản lý COD trên menu:

 

Sẽ xuất hiện màn hình Quản lý COD gồm các danh sách phiếu thu hộ:

 

Cập nhật trạng thái thu hộ COD thủ công

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý COD. Click vào Mã giao hàng của 1 phiếu thu hộ => Hiển thị trang chi tiết của phiếu thu hộ. 

         Click vào nút Cập nhật trạng thái thu hộ (COD)

  • Bước 2: Chọn 1 trạng thái thu hộ mà bạn muốn cập nhật

 

Cập nhật trạng thái thu hộ tự động

Hiện tại, hệ thống Sapo Web hỗ trợ tích hợp các nhà vận chuyển có thể cập nhật được trạng thái thu hộ tự động sau: Giao hàng nhanh, Boxme. Trạng thái thu hộ (COD) sẽ được cập nhật phụ thuộc vào trạng thái giao hàng.

Lưu ý: Đối với những phiếu giao hàng có Số tiền thu hộ = 0 sẽ không đươc phép cập nhật trạng thái thu hộ.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: