Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Liên kết sản phẩm Sapo - Shopee

Thao tác liên kết sản phẩm sẽ giúp bạn liên kết giá, tồn kho từ Sapo sang Shopee

- Trước khi thực hiện liên kết, bạn phải bảo đảm là sản phẩm được đồng bộ phải đang có cả hai nơi: Sapo và Shopee. Hai sản phẩm này sẽ liên kết thông qua mã SKU 

- Với chức năng liên kết sản phẩm TỰ ĐỘNG, Mã SKU sản phẩm Sapo = mã SKU sản phẩm Shopee

- Shopee không bắt trùng mã SKU của sản phẩm. Bạn cần lưu ý khi làm sản phẩm trên Shopee, nếu sản phẩm trên Shopee bị trùng mã SKU thì khi liên kết với sản phẩm ở Sapo sẽ bị lỗi.

Để thực hiện liên kết sản phẩm bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Bạn cần tạo dữ liệu sản phẩm trên Shopee có mã SKU cho từng sản phẩm. Nếu sản phẩm không có mã SKU thì sẽ không liên kết được
  • Bước 2: Bạn tạo dữ liệu sản phẩm trên Sapo. Chú ý chỉ khi cùng mã SKU thì sản phẩm giữa Sapo và Shopee mới có thể liên kết
  • Bước 3: Truy cập vào quản trị Sapo, chọn kênh bán hàng Shopee
  • Bước 4: Tại mục sản phẩm, bạn vào Bộ lọc, chọn điều kiện: Sản phẩm chưa liên kết > chọn thao tác Liên kết. Sau khi sản phẩm giữa hai hệ thống được liên kết, dữ liệu tồn kho và giá bán sẽ được liên kết từ Sapo lên Shopee. 

Bạn có thể liên kết từng sản phẩm hoặc sử dụng tính năng chọn nhiều để liên kết hàng loạt sản phẩm giữa Sapo và Shopee

Bạn có thể kiểm tra các sản phẩm bị lỗi liên kết bằng cách vào danh sách sản phẩm > Chọn lọc theo Sản phẩm liên kết lỗi. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm liên kết bị lỗi và chi tiết lỗi liên kết.

Ngoài ra, nếu bạn muốn hủy liên kết sản phẩm lên Shopee, bạn click chọn sản phẩm cần hủy và chọn thao tác Hủy liên kết

Lưu ý:
Sau khi liên kết, bạn tạo mới sản phẩm trên Shopee, bạn cần truy cập vào kênh, ở danh sách sản phẩm Shopee ấn làm mới dữ liệu sản phẩm để hệ thống load lại dữ liệu.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: