Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

Hướng dẫn thao tác chỉnh sửa đối tác vận chuyển

Trong bài này, Sapo cung cấp những nội dung:

1. Cập nhật đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ sửa lại thông tin đối tác vận chuyển mà cửa hàng tự tạo mới. Các đối tác tích hợp tự động như: Giao hàng nhanh, shipchung... sẽ không cập nhật được. Để cập nhật các thông tin của đối tác vận chuyển. Bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Đối tác > chọn Đối tác vận chuyển.

  • Bước 2: Tại giao diện Đối tác vận chuyển, chọn đối tác vận chuyển cần cập nhật

  • Bước 3: Pop-up chỉnh sửa thông tin đối tác. Bạn cập nhật lại các thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó nhấn Lưu để cập nhật đối tác vận chuyển

Lưu ý:
Loại đối tác sẽ không thao tác sửa được nên bạn cần chọn đúng thông tin khi thêm mới đối tác vận chuyển

2. Xóa đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ tính năng xóa đối tác vận chuyển. Để xóa đối tác vận chuyển bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Đối tác > chọn Đối tác vận chuyển.

  • Bước 2: Tại giao diện Đối tác vận chuyển, chọn đối tác vận chuyển cần xóa

  • Bước 3: Pop-up chỉnh sửa thông tin đối tác.

Bạn chọn Xóa Hệ thống thông báo xác nhận xóa, đối tác vận chuyển bị xóa khỏi danh sách


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: