Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn tạo hóa đơn nhập hàng

Sau khi tạo đơn nhập hàng bạn cần tạo hóa đơn để ghi nhận công nợ với nhà cung cấp và thực hiện thanh toán cho đơn hàng.

  • Bước 1: Ở mục Sản phẩm > Nhập hàng > Chọn đơn nhập hàng cần tạo hóa đơn

  • Bước 2: Ở phần Hóa đơn bạn nhấn icon “+” để tạo hóa đơn

  • Bước 3: Ở giao diện tạo hóa đơn, bạn có thể thay đổi:

       -    Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần tạo hóa đơn bằng cách tick chọn vào ô vuông đặt trước Tên sản phẩm, nhấn vào sản phẩm và nhập con số tương ứng để thay đổi số lượng sản phẩm muốn thanh toán.

       -    Thông tin hóa đơn: Kỳ hạn thanh toán, ngày tạo và ngày hẹn thanh toán.

       -    Ghi chú hóa đơn: Thêm ghi chú cho hóa đơn

Lưu ý:
Số lượng sản phẩm tạo hóa đơn phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng sản phẩm trong đơn nhập hàng.
  • Bước 4: Cuối cùng bạn nhấn vào icon V góc trên bên phải màn hình để tạo hóa đơn hoặc nhẫn X để hủy các thao tác tạo hóa đơn.

Sapo cho phép bạn tạo hóa đơn thanh toán một phần, số tiền còn lại sẽ được ghi nhận vào công nợ của nhà cung cấp và bạn vẫn có thể tiếp tục tạo hóa đơn thanh toán cho lần tiếp theo.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: