Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn kết nối nhiều gian hàng Shopee

Thay vì chỉ kết nối được 1 gian hàng trên sàn Shopee, với Sapo bạn có thể kết nối nhiều gian hàng trên sàn Shopee theo hướng dẫn sau:

Sau khi kết nối thành công gian hàng Shopee đầu tiên, tại màn hình Tổng quan của Kênh Shopee, Bạn click nút “ Kết nối thêm gian hàng


Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình cài đặt kênh bán hàng Shopee, tiếp tục chọn kết nối với Shopee. Tiếp theo, bạn chỉ cần nhập thông tin tài khoản gian hàng khác trên Shopee để kết nối.

Cuối cùng, thiết lập cấu hình đồng bộ giữa gian hàng mới kết nối và Sapo
 

Hiện tại, Bạn có thể kết nối tôi đa 3 gian hàng Shopee cùng lúc. Nếu đã kết nối đủ 3 gian hàng, bạn có thể tiến hành gỡ kết nối 1 gian hàng, và kết nối thay thế 1 gian hàng khác bằng cách:
Tại màn hình Tổng quan của gian hàng muốn gỡ kết nối, click button “ Gỡ kết nối tài khoản này


Tại màn hình pop-up, bạn cần xác nhận việc gỡ bỏ tài khoản:

 


Sau khi gỡ thành công, bạn có thể mở màn hình Tổng quan Kênh Shopee để kết nối thêm gian hàng mới


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: