Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

Giới thiệu giao diện tổng quan app Sapo

Ở giao diện Tổng quan, Sapo cung cấp cái nhìn tổng quát về cửa hàng giúp chủ shop nhanh chóng bao quát tình hình kinh doanh chỉ trong 3s.

- Doanh thu: Tính tất cả các đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành

- Đơn hàng: Số đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian lọc

- Khách hàng: Số khách hàng mới được tạo trong khoảng thời gian lọc -

- Trả hàng: Số đơn hàng khách trả trong khoảng thời gian lọc

Tại đây, bạn có thể xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng hoặc tùy chỉnh.

Ngoài ra, chức năng so sánh cung cấp cái nhìn sâu hơn về cửa hàng, bạn có thể so sánh báo cáo với một khoảng thời gian nhất định tăng hay giảm, đánh giá độ tích cực hay tiêu cực của cửa hàng.

Thông tin kho

Trang tổng quan có thêm khối Thông tin kho. Tại đây, bạn có thể xem giá trị tồn kho, số lượng tồn kho và sản phẩm kho dưới định mức mà không cần truy cập vào báo cáo tồn kho.

Biểu đồ doanh thu trực quan, xem doanh thu chi tiết theo từng ngày.

Bạn cũng có thể xem top 5 sản phẩm bán chạy theo đơn hàng, theo số lượng hoặc theo doanh thu


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: