Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Đặt lại mật khẩu tài khoản

Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản và bạn quên mật khẩu đăng nhập của mình thì bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách làm theo các hướng dẫn sau. Nếu bạn là nhân viên tại cửa hàng Sapo Web, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu tài khoản của cửa hàng để đặt lại mật khẩu cho bạn.

  • Bước 1: Nhập đường dẫn trang quản trị vào ô địa chỉ website trên trình duyệt

  • Bước 2: Nhấp vào Quên mật khẩu tại ô Đăng nhập

  • Bước 3: Nhập địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản lúc đầu. Bạn chọn Gửi để gửi email lấy lại mật khẩu, hoặc nhấn Đăng nhập trở lại để quay lại màn hình đăng nhập

  • Bước 4: Kiểm tra hòm thư của tài khoản email của bạn, sẽ có một email thông báo khôi phục lại mật khẩu

  • Bước 5: Nhấp vào liên kết trong nội dung email để được chuyển tới trang tạo mật khẩu mới

 

  • Bước 6: Nhập mật khẩu mới vào khung và nhấn Cập nhật. 

 

  • Bước 7: Sau khi cập nhật thành công, trình duyệt chuyển hướng sang màn hình đăng nhập quản trị website bạn nhập tài khoản (địa chỉ email) và mật khẩu mới để đăng nhập trang quản trị.