Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Danh sách đơn nhập hàng

Danh sách đơn nhập hàng là nơi tập hợp tất cả các đơn nhập hàng được tạo. Bạn có thể xem các thông tin của đơn nhập hàng: Mã đơn nhập hàng, nhà cung cấp, trạng thái đơn nhập, kho nhập, tổng tiền…

Để xem Danh sách đơn nhập hàng bạn vào mục Sản phẩm > Nhập hàng

Tại danh sách đơn nhập hàng bạn có thể thực hiện các thao tác:

1. Tìm kiếm đơn nhập hàng

Tại danh sách đơn nhập hàng bạn nhập vào ô tìm kiếm: Mã đơn nhập hàngtên nhà cung cấp… rồi nhấn phím Enter để tìm đơn nhập.

2. Bộ lọc đơn nhập hàng

Theo mặc định, ở mục Tất cả, đơn nhập hàng sẽ được hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. Khi sử dụng bộ lọc, bạn có thể lọc được những danh sách đơn nhập hàng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

  • Bước 1: Ở trang Đơn nhập hàng, bạn nhấp chuột vào Bộ lọc nằm phía trên danh sách đơn nhập hàng

  • Bước 2: Bạn điền tên bộ lọc, chọn các điều kiện lọc sau đó ấn Lưu để thêm bộ lọc hoặc ấn Thoát nếu không muốn lưu bộ lọc

-  Trạng thái: Nháp/Chờ nhận hàng/Đã nhận hàng/Hủy.

-  Tình trạng nhập kho: Chưa nhận/Nhận một phần/Đã nhận.

-  Nhà cung cấp: Lọc theo tên nhà cung cấp.

-  Chi nhánh: Lọc theo chi nhánh tạo đơn nhập.

-  Người tạo: Lọc theo nhân viên tạo đơn.

-  Quá hẹn nhập/quá hẹn thanh toán: Lọc các đơn hàng quá hạn nhập hàng hoặc thanh toán.

-  Thời gian: Lọc theo ngày tạo, ngày cập nhật, ngày nhận, hẹn giao hàng.

Lưu ý:
- Nếu muốn xoá điều kiện, bạn tích chọn dấu x bên phải điều kiện đó.

- Bạn có thể áp dụng hai, ba hoặc nhiều điều kiện lọc cùng lúc để thu hẹp lại các đơn nhập hàng được hiển thị trong danh sách. Sau khi tạo bạn có thể vào chỉnh sửa bộ lọc và lưu lại.

  • Bước 3: Để cập nhật/xóa bộ lọc, bạn nhấp chuột vào mũi tên bên cạnh bộ lọc đó

-   Thêm điều kiện cho bộ lọc và ấn Lưu để thay đổi bộ lọc hoặc ấn Thoát để hủy bỏ thao tác.

-   Nhấp chuột vào biểu tượng thùng rác nếu muốn xóa bộ lọc.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: