Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

Để chỉnh sửa cùng lúc nhiều sản phẩm 1 cách nhanh chóng mời các bạn xem hướng dẫn dưới đây nhé:

  • Bước 1: Trong trang quản trị, click vào Sản phẩm và chọn Danh sách sản phẩm

  • Bước 2: Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa nhanh trong danh sách liệt kê các sản phẩm của website, click Sửa sản phẩm.

  • Bước 3:Sản phẩm đã được chọn chỉnh sửa được liệt kê với các trường thông tin cho phép chỉnh sửa nhanh. Tiến hành chỉnh sửa các trường của sản phẩm theo mong muốn.

  • Khi click vào "Thêm trường chỉnh sửa": Bạn có thể chọn thêm các trường cần chỉnh sửa ngoài các trường đã hiển thị mặc định bên ngoài. Ví dụ : Bạn thêm trường VAT: Click vào "Thêm trường chỉnh sửa" => Click "VAT".

  • Để bỏ cột thông tin không muốn chỉnh sửa nhanh click vào dấu “X” của tên trường thông tin tại phần “Các thông tin đang chỉnh sửa” để ẩn cột trường thông tin đó. Ví dụ bạn xóa trường Giá: Click vào dấu "X" ở sau chữ Giá ở Các thông tin đang chỉnh sửa, trường Giá sẽ được ẩn đi. 

  • Click “Lưu tất cả thay đổi” để hoàn thành việc chỉnh sửa nhanh.
  • Click “Hủy” nếu muốn dừng việc chỉnh sửa sản phẩm.