Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Cập nhật thông tin nhà cung cấp

Sau khi thêm mới nhà cung cấp trên Sapo, bạn có thể vào chỉnh sửa, cập nhật lại các thông tin như: Tên nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, số điện thoại, các cài đặt mặc định… hoặc xóa nhà cung cấp.

1.Cập nhật chi tiết nhà cung cấp

Để cập nhật thông tin nhà cung cấp, bạn cần thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở danh sách Nhà cung cấp, bạn chọn nhà cung cấp cần cập nhật

  • Bước 2: Trong giao diện chi tiết nhà cung cấp bạn nhấp chuột chọn Cập nhật

  • Bước 3: Bạn có thể sửa lại thông tin các mục:

-   Chi tiết nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp, số điện thoại, email…

-   Cài đặt mặc định: Bạn chọn loại thuế, giá, chiết khấu, phương thức và kỳ hạn thanh toán…

-   Trạng thái nhà cung cấp: Thay đổi trạng thái giữa đang giao dịch và ngừng giao dịch.

Sau khi điền các thông tin thay đổi bạn chọn Lưu để cập nhật lại.

2. Cập nhật nhanh nhà cung cấp

Để cập nhật nhanh các trường thông tin đơn giản cùng 1 lúc nhiều nhà cung cấp, bạn thưc hiện các thao tác như sau như sau:

  • Bước 1: Chọn nhà cung cấp cần cập nhật thông tin > Tích chọn mũi tên cuộn trên ô chọn thao tác. Trong menu tùy chọn thả xuống, bạn nhấn Cập nhật nhà cung cấp

  • Bước 2: Pop-up cập nhật nhanh thông tin nhà cung cấp mở ra, bạn điều chỉnh thông tin cần thiết, chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác

3. Xóa nhà cung cấp

Để xoá nhà cung cấp, bạn tích chọn nhà cung cấp cần xoá > chọn Xoá nhà cung cấp hoặc chuyển trạng thái sang Ngừng giao dịch


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: