Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo biểu đồ bán hàng

Báo cáo bán hàng dạng biểu đồ giúp bạn có cái nhìn trực quan, sinh động thống kê trạng thái đơn hàng, thông tin hàng hóa, thông tin thu chi của cửa hàng

Để xem báo cáo bán hàng dạng biểu đồ, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Báo cáo > Biểu đồ > Báo cáo bán hàng

  • Bước 2: Tại màn hình báo cáo bán hàng, bạn có thể lọc thời gian, chi nhánh, nhân viên:

 

       -    Thông tin đơn hàng và trả hàng, bạn có thể xem chi tiết đơn hàng ở trạng thái sau:

+   Đã đặt hàng

+   Đã duyệt

+   Đã hoàn thành

+   Đã hủy

+   Đã trả hàng

       -    Thông tin sản phẩm:

+   Hàng bán

+   Hàng trả

+   Hàng hủy

       -    Thông tin phiếu chi:

+   Tổng thu

+   Tổng chi

+   Tồn quỹ