Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo vượt định mức trên App Sapo

Báo cáo vượt định mức giúp bạn tổng hợp các sản phẩm có số lượng tồn kho hiện tại cao hơn định mức tối đa bạn đã thiết lập trong thông tin sản phẩm. Dựa vào báo cáo này, bạn có thể đưa ra chiến lược bán hàng, quản lý kho hiệu quả.

Để xem Báo cáo vượt định mức bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo kho > Báo cáo vượt định mức

  • Bước 2: Bạn có thể chọn Sản phẩm, Trạng thái sản phẩm, Chi nhánh rồi nhấn icon V để Xem báo cáo

Trong đó:

       -    Định mức tối đa: Định mức tối đa mà cửa hàng đã thiết lập trong sản phẩm

       -    Cần bán = Tồn kho - Định mức tối đa

Bạn có thể tìm kiếm 1 sản phẩm theo mã hoặc theo tên sản phẩm để kiểm tra xem sản phẩm đó có đang tồn vượt định mức hay không. Và có kế hoạch xuất hàng để đảm bảo tồn kho không nhiều hơn định mức tối đa.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp