Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo trả hàng

Báo cáo trả hàng sẽ giúp bạn theo dõi tình trạng hàng hóa trả lại một cách chi tiết.

Để xem báo cáo trả hàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo trả hàng

  • Bước 2: Bạn chọn Chi nhánh , khoảng thời gian muốn xem rồi nhấn Xem báo cáo

 Ở giao diện báo cáo trả hàng bạn có thể xem được những thông tin cụ thể sau:

- Ngày ghi nhận

- Số đơn hàng trả lại

- Số mặt hàng trả lại

- Tiền hàng trả lại 

Để xem bảng giải thích các dữ liệu trong báo cáo bạn nhấn vào mục Chú giải 

Bạn nhấn Xuất file để lưu trữ báo cáo.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: