Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo thống kê đơn hàng

Báo cáo thống kê đơn hàng giúp bạn thống kê danh sách các đơn hàng theo yêu cầu được chọn như mốc thời gian, chi nhánh, khách hàng, trạng thái đơn hàng, chương trình khuyến mại...

Để xem báo cáo thống kê đơn hàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo thống kê đơn hàng

  • Bước 2: Bạn chọn theo các tiêu chí cần tìm, khoảng thời gian muốn xem rồi nhấn Xem báo cáo

Trong báo cáo thống kê đơn hàng bạn có thể xem được các thông tin:

- Mã đơn hàng: Nhấn vào dấu + trước mã đơn để xem chi tiết các sản phẩm trong đơn

- Khách hàng

- Số lượng

- Tiền hàng

- Tiền thuế

- Chiết khấu 

- Phí giao hàng

- Doanh số

- Các trạng thái: Đóng gói, xuất kho, thanh toán, trả hàng, giao hàng

  •  Bước 3: Nhấn Xuất file để lưu trữ báo cáo

Bạn có thể chọn xuất chi tiết sản phẩm trong mỗi đơn hàng: 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp