Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo công nợ phải trả giúp bạn tổng hợp lại công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp.

Để xem báo cáo công nợ phải trả bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải trả

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cho nhà cung cấp bạn chọn bộ lọc Ngày ghi nhận rồi nhấn Xem báo cáo. Bạn có thể nhấp chuột vào mã nhà cung cấp để xem bảng công nợ chi tiết

  • Bước 3: Nhấp Xuất file để lưu trữ thông tin


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp