Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo công nợ phải trả trên App Sapo

Báo cáo công nợ phải trả giúp bạn tổng hợp lại công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp.

Để xem báo cáo công nợ phải trả bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải trả

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cho nhà cung cấp bạn chọn bộ lọc Thời gian, Chi nhánh muốn xem báo cáo.

  • Bước 3: Bạn nhấn chọn icon V góc trên bên phải màn hình để xem bảng công nợ chi tiết.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: