Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
bao-cao-tai-chinh-sapo-pos

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo công nợ phải trả giúp bạn tổng hợp lại công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp.

Để xem báo cáo công nợ phải trả bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải trả

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cho nhà cung cấp bạn chọn bộ lọc Chi nhánh hoặc Ngày tháng rồi nhấn Xem báo cáo. Bạn có thể nhấp chuột vào mã nhà cung cấp để xem bảng công nợ chi tiết

  • Bước 3: Nhấp Xuất file để lưu trữ thông tin

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: