Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo công nợ phải thu trên App Sapo

Báo cáo công nợ phải thu giúp bạn tổng hợp công nợ của từng khách hàng.

Để xem báo cáo công nợ phải thu bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải thu

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải thu tổng hợp của khách hàng bạn chọn bộ lọc Thời gian, Chi nhánh muốn xem báo cáo.

  • Bước 3: Bạn nhấn chọn icon V góc trên bên phải màn hình để xem bảng công nợ chi tiết.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: