Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu giúp bạn tổng hợp công nợ của từng khách hàng.

Để xem báo cáo công nợ phải thu bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải thu

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải thu tổng hợp của khách hàng bạn chọn bộ lọc ngày ghi nhận rồi nhấn Xem báo cáo. Bạn có thể nhấp chọn vào mã khách hàng để xem bảng công nợ chi tiết.

  • Bước 3: Nhấp Xuất file để lưu trữ thông tin

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp