Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu giúp bạn tổng hợp công nợ của từng khách hàng.

Để xem báo cáo công nợ phải thu bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải thu

  • Bước 2: Tại giao diện Báo cáo công nợ phải thu tổng hợp của khách hàng bạn chọn bộ lọc Chi nhánh hoặc Ngày tháng rồi nhấn Xem báo cáo. Bạn có thể nhấp chọn vào mã khách hàng để xem bảng công nợ chi tiết.

  • Bước 3: Nhấp Xuất file để lưu trữ thông tin