Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo bán hàng theo thời gian

Báo cáo bán hàng theo thời gian giúp bạn thống kê doanh thu, doanh số của cửa hàng theo khoảng thời gian nhất định tùy chọn. Ngoài ra báo cáo bán hàng theo thời gian còn cung cấp một dạng báo cáo so sánh giúp chủ cửa hàng có cái nhìn tương quan nhất về doanh thu, doanh số theo các tiêu chí khác nhau: So sánh doanh số, đơn hàng theo thời gian của các nhân viên (chi nhánh, sản phẩm, khách hàng); So sánh tỉ lệ tăng trưởng của các nhân nhân viên (chi nhánh, sản phẩm, khách hàng) thông qua các chỉ số trên theo chu kỳ.

1. Báo cáo bán hàng theo thời gian

Để xem báo cáo bán hàng theo thời gian, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1:  Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo bán hàng theo thời gian

  • Bước 2: Tại giao diện báo cáo bán hàng theo thời gian, bạn có thể chọn lọc báo cáo doanh thu hoặc báo cáo doanh số theo các tiêu chí muốn xem: Chi nhánhNgày tạo đơnNgày giao hàngNhân viênNguồn, Tiêu chí doanh số

  • Bước 3: Bạn nhấn Xem báo cáo

Trong báo cáo bán hàng theo thời gian bạn có thể xem được các thông tin đơn hàng: Ngày tạo đơn,Tiền hàng, Số lượng đơn, Số lượng hàng, Tiền thuế

- Tiền chiết khấu (Chiết khấu sản phẩm, chiết khấu tổng đơn)

- Phí giao hàng

Doanh thu/ doanh số = Tiền hàng + Tiền thuế - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu tổng đơn + Phí giao hàng

- Số lượng hàng trả

- Giá trị hàng trả

- Doanh thu/ doanh số thực = Doanh thu/ doanh số - Giá trị hàng trả

2. Báo cáo so sánh

Để xem báo cáo so sánh, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Tại giao diện báo cáo bán hàng theo thời gian, bạn chọn báo cáo so sánh. Bạn có thể chọn lọc báo cáo theo các tiêu chí muốn xem.

Chọn hiển thị theo: Ngày, tháng, năm ...Khi chọn các tiêu chí ở đây thì biểu đồ bên dưới sẽ được nhóm các điểm tương ứng theo tháng hoặc theo quý, theo năm…

- Ngày tạo đơn: Đây là ngày đơn hàng được tạo

- Ngày giao hàng: Trong tất cả những đơn hàng có ngày tạo đơn được chọn trong khoảng trên thì chỉ lấy ra những đơn có ngày giao hàng được chọn

- Tiêu chí doanh số: Đây là tiêu chí dùng để lấy dữ liệu doanh số. Có 3 tiêu chí để chọn:

     +/Đơn hàng được duyệt: Các đơn hàng sau khi được duyệt đơn sẽ được tính doanh số

     +/Đơn hàng đã xuất kho toàn bộ: Các đơn hàng được xuất kho toàn bộ  sẽ được tính doanh số

     +/Xuất kho toàn bộ hoặc thanh toán toàn bộ: Các đơn hàng được xuất kho toàn bộ hoặc thanh toán toàn bộ sẽ được tính doanh số

- Tiêu chí so sánh và đối tượng: Đối tượng dùng để so sánh. Đối tượng này bạn phải chọn đích danh dựa theo tiêu chí so sánh. Có 7 tiêu chí để so sánh bao gồm:

          +/ Theo nhân viên

          +/ Chi nhánh

          +/ Nguồn bán hàng

          +/ Sản phẩm

          +/ Nhóm sản phẩm

          +/ Khách hàng

          +/ Nhóm khách hàng

Lúc này báo cáo ngoài hiển thị dữ liệu còn hiển thị thêm 2 thông tin:

- Tất cả các đối tượng được chọn trong điều kiện ra ngoài màn hình, bạn có thể xóa bỏ đối tượng đi ngay trên báo cáo.

- Bộ lọc nâng cao: Nếu bạn muốn thu hẹp phạm vi kết quả lại thì sử dụng bộ lọc này.

  • Bước 2: Bạn nhấn Xem báo cáo

 Báo cáo sẽ cung cấp chi tiết tăng trưởng của các đối tượng được chọn và biểu đồ so sánh theo kỳ giữa các đối tượng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp