Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo bán hàng theo khách hàng

Báo cáo bán hàng theo khách hàng giúp bạn thống kê doanh thu cửa hàng theo khách hàng và sắp xếp theo thứ tự tổng tiền giảm dần. Qua đó bạn có thể theo dõi được các khách hàng mua nhiều nhất.

Để xem báo cáo bán hàng theo khách hàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo bán hàng theo khách hàng

  • Bước 2 : Bạn chọn Chi nhánh, khoảng thời gian muốn xem hoặc nhập khác hàng cần tìm
  • Bước 3 : Nhấn xem Xem báo cáo

Với giao diện báo cáo bán hàng theo khách hàng bạn có thể xem được những thông tin cần thiết như:

- Mã khách hàng: Mã ANONYMOUS là mã mặc định của phần mềm dành cho khách hàng lẻ. Mã CUS2110161 là mã phần mềm khởi tạo cho từng khách hàng cụ thể (CUS là viết tắt của customer có nghĩa là khách hàng)

- Khách hàng

- Tiền hàng

- Tiền thuế

- Tiền chiết khấu

- Phí giao hàng

- Doanh thu

- Các hình thức thanh toán như: Tiền mặt, Chuyển khoản, COD

Bạn nhấn Xuất file để lưu trữ báo cáo

Doanh thu được ghi nhận vào báo cáo khi đã giao hàng cho khách.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: