Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo bán hàng theo chi nhánh

Báo cáo bán hàng theo chi nhánh giúp bạn thống kê tổng giao dịch phát sinh theo từng chi nhánh và toàn bộ cửa hàng.

Để xem báo cáo bán hàng theo chi nhánh, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng >Báo cáo bán hàng theo chi nhánh

  •  Bước 2: Chọn chi nhánh, khoảng thời gian muốn xem báo cáo > Nhấp Xem báo cáo

Trong báo cáo bán hàng theo chi nhánh bạn có thể xem được các thông tin của từng chi nhánh:

- Số đơn hàng

- Tiền hàng 

- Tiền thuế

- Tiền chiết khấu

- Phí giao hàng

- Doanh thu (Tổng tiền cần thanh toán của đơn hàng = Tiền hàng +Tiền thuế - Tiền chiết khấu + phí vận chuyển )

- Trung bình mỗi hóa đơn

- Các hình thức thanh toán như: Tiền mặt, Chuyển khoản, COD, quẹt thẻ

Nhấp Xuất File để lưu trữ thông tin.

Doanh thu được ghi nhận khi đơn hàng đã giao hàng thành công.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: