Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo bán hàng mới trên App Sapo

Để giúp cửa hàng có thể theo dõi tình hình kinh doanh nhanh chóng, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, Sapo đã ra mắt phân hệ báo cáo bán hàng mới thay thế phân hệ báo cáo bán hàng cũ. Báo cáo bán hàng mới sử dụng dữ liệu báo cáo động cung cấp tổng quan thông tin về tình hình dòng tiền thu chi trong cửa hàng, xem tình hình biến động doanh thu, lợi nhuận và giá vốn ngay màn hình tổng quan báo cáo.

Hỗ trợ thêm các loại báo cáo mới:

1. Báo cáo thực thu

Báo cáo thực thu ghi nhận chứng từ vào báo cáo là ngày phát sinh giao dịch thanh toán, được tính theo công thức:

Thực thu = Tổng thu - Tổng chi

Trong đó:

       -    Tổng thu là các khoản thu từ các chứng từ thanh toán cho đơn hàng

       -    Tổng chi là các khoản chi từ các chứng từ hoàn tiền cho khách hàng trả

Lưu ý:
Báo cáo thực thu chỉ ghi nhận các chứng từ thanh toán, không ghi nhận các phiếu thu chi tạo thủ công bên ngoài.

Bạn có thể xem báo cáo thanh toán theo các góc nhìn khác nhau như: thanh toán theo nhân viên, chi nhánh, đơn hàng, khách hàng

Chi tiết báo cáo hiển thị theo đơn hàng với thông tin số liệu thu (thanh toán đơn hàng - màu xanh) và chi (đơn trả hàng đã hoàn tiền - mầu đỏ)

2. Báo cáo doanh số

Báo cáo doanh số ghi nhận các đơn hàng có gói hàng ở trạng thái " Đã giao hàng ". Ngày ghi nhận là ngày giao hàng thành công.

Doanh số được tính dựa trên công thức:

Doanh số = Doanh số thuần + Phí + Thuế

Trong đó:

       -    Doanh số thuần = Đơn giá * Số lượng - Chiết khấu - Trả hàng

       -    Đơn giá: Giá bán của từng sản phẩm

       -    Số lượng: Số lượng sản phẩm bán ra

       -    Chiết khấu: Chiết khấu sản phẩm + Chiết khấu tổng đơn hàng phân bổ lên tổng sản phẩm

       -    Phí: Phí giao hàng

       -    Thuế: Thuế bán hàng

       -    Trả hàng: Tiền hàng trả lại

Lưu ý:

Đơn trả hàng xuất hiện nhận hàng hoặc hoàn tiền sẽ được ghi nhận vào báo cáo.

Bạn có thể xem báo cáo doanh số theo các góc nhìn khác nhau: doanh số theo thời gian, theo đơn hàng, theo khách hàng, Nhóm khách hàng, Chi nhánh, Sản phẩm, Nhân viên,...

 

Bạn nhấp biểu tượng Xoay màn hình để mở rộng các trường thông tin trong báo cáo.

Nhấp chọn thuộc tính được liệt kê để xem danh sách các đơn hàng trong tuộc tính > Xem chi tiết các đơn hàng

3. Báo cáo lợi nhuận

Báo cáo lợi nhuận gộp ghi nhận các đơn hàng có gói hàng ở trạng thái " Đã giao hàng ". Ngày ghi nhận là ngày giao hàng thành công.

Doanh số được tính dựa trên công thức:

Lợi nhuận gộp = Doanh số - Giá vốn

Trong đó:

       -    Giá vốn (MAC) là giá vốn trung bình tại thời điểm sản phẩm được xuất kho

       -    Doanh số = Doanh số thuần + Phí + Thuế

       -    Doanh số thuần = Đơn giá * Số lượng - Chiết khấu - Trả hàng

       -    Đơn giá: Giá bán của từng sản phẩm

       -    Số lượng: Số lượng sản phẩm bán ra

       -    Chiết khấu: Chiết khấu sản phẩm + Chiết khấu tổng đơn hàng phân bổ lên tổng sản phẩm

       -    Phí: Phí giao hàng

       -    Thuế: Thuế bán hàng

       -    Trả hàng: Tiền hàng trả lại

Lưu ý:

       -    Đơn trả hàng xuất hiện nhận hàng hoặc hoàn tiền sẽ được ghi nhận vào báo cáo

       -    Giá vốn được tính vào thời điểm sản phẩm xuất kho và giá trị đưa vào báo cáo khi gói hàng được giao hàng thành công

Bạn có thể xem báo cáo lợi nhuận theo các góc nhìn khác nhau: lợi nhuận theo thời gian, theo đơn hàng, theo khách hàng, Nhóm khách hàng, Chi nhánh, Sản phẩm, Nhân viên, Nguồn.

Bạn nhấp biểu tượng Xoay màn hình để mở rộng các trường thông tin trong báo cáo.

Nhấp chọn thuộc tính được liệt kê để xem danh sách các đơn hàng trong tuộc tính > Xem chi tiết các đơn hàng

 

Các báo cáo có chú thích rõ ràng về công thức tính tooán rõ ràng, giúp chủ cửa hàng biết tình hình kinh doanh của cửa hàng dễ dàng hơn bao giờ hết. Chủ cửa hàng không còn phải loay hoay với quá nhiều thông tin, quá nhiều những con số mà không biết nó được tính theo công thức nào như trước đây nữa.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp