Liên hệ để được Sapo hỗ trợ

Khi cần trợ giúp từ Sapo, bạn có thể Gửi yêu cầu bằng cách tạo hỗ trợ mới hoặc liên hệ với Sapo qua Email, số điện thoại để được hỗ trợ giải đáp. Khi cần kiểm tra toàn bộ lịch sử quá trình tiếp nhận và phản hồi bạn hãy chọn Kiểm tra tình trạng hỗ trợ.

Hãy đợi 1 chút!

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát, hệ thống đang xử lý yêu cầu của bạn…